Sinds eind 2021 coördineert Literatuur Vlaanderen een meerjarig piloottraject voor auteursresidenties in het secundair onderwijs. Het initiatief past in de Vlaamse campagne Vrienden voor het lezen - samen voor een Leesoffensief: maar liefst vijftig acties bieden een antwoord op de uitdagingen waar we in Vlaanderen voor staan op het vlak van lezen.

Een auteursresidentie is een intensief traject dat focust op zwakke en moeilijke lezers en niet-lezers. Een auteur gaat een semester lang in een school met de leerlingen aan de slag rond lezen én schrijven. Eerder onderzoek toonde immers al aan dat je door te schrijven met moeilijke of niet-lezers de algemene leesvaardigheden ook versterkt. Creatief schrijven kan dus indirect leesbevorderend werken.

In het schooljaar 2022-2023 ging Literatuur Vlaanderen aan de slag met achttien auteurs en scholen. In het schooljaar 2023-2024 komen daar nog eens tweeëndertig trajecten bij. De auteursresidenties in scholen komen tot stand met steun van de Vlaamse Regering en er wordt nadrukkelijk ingezet op aansluiting bij de 16 sleutelcompetenties van de vernieuwde eindtermen.

Logo Vrienden voor het lezen

Lees de ervaringen van enkele auteurs

Drie auteursresidenties in beeld

De leerlingen van OLVP Bornem schreven met auteur Andy Fierens een dichtbundel en organiseerden een verhalenwandeling.

Video

De leerlingen van Don Bosco Groenveld in Heverlee werden geïnspireerd door auteur Vera Van Renterghem.

Video

Auteur Mohamed Ouaamari was zes weken resident in de Spectrumschool in Deurne.

Video

Dit zeggen de leerkrachten

Sajjad Farhadi, leerkracht aan HTI Sint-Antonius Gent, was sterk betrokken bij de auteursresidentie. "Ik kan me inleven in de leefwereld van mijn leerlingen. Ze lezen normaal nooit, terwijl ik ervan overtuigd ben dat je door literatuur de wereld beter leert begrijpen. Een eigen boek maken in het Nederlands, in dit geval met auteur Wouter Buclkaert, is echt tien stappen verder dan ze zich zelf konden voorstellen.”

Nele Francken, leerkracht aan PTS Maasmechelen, stak inspiratie op voor de eigen lessen: “Mijn leerlingen denken meer en geconcentreerd na over de teksten die ze schrijven. Er is een duidelijk verschil te zien met andere klassen. Ik neem graag de methodiek over om te zien wat wel en niet werkt als ik zelf met de fragmenten en verhaaltechnieken van Goedele Ghijsen aan de slag ga.”

VISO Roeselare, waar leerkracht Lise Pattyn les geeft, meldde zich al meteen terug aan voor een volgende editie in een andere klas: “Er zijn altijd leerlingen die minder interesse hebben voor taal en literatuur, maar bij de meerderheid merk ik een verschil op omdat ze plots zelf poëzie schrijven, en vaker een boek bij hebben. Voor hen mocht het project nog veel langer duren. Onze school heeft zich dan ook meteen terug aangemeld voor de volgende editie met een andere klas.”

Vragen?

Neem contact op met Noa Heyndrickx via noa@literatuurvlaanderen.be of 03 361 11 63.