Lezingen over digitale competenties

Op onze website kun je auteurs zoeken op basis van verschillende onderwijsthema’s of sleutelcompetenties in het (secundair) onderwijs. Om je te helpen bij de zoektocht naar de juiste auteur om over een bepaald thema te vertellen, lanceren we voor elk thema een oproep bij auteurs om toe te lichten hoe ze met dat thema aan de slag gaan.

De suggesties hieronder worden aangevuld telkens als we nieuwe reacties ontvangen.