“Menselijke creativiteit versus artificiële intelligentie”

Ook voor andere vakken dan Nederlands kan een auteurslezing in de klas een interessante aanvulling zijn op de lesinhoud. Dat bewijst leerkracht Erik Vercauteren, die wiskunde en informatica geeft in de derde graad van Scholen Da Vinci in Sint-Niklaas. Hij nodigde striptekenaar Marnix Verduyn (Nix) uit om over strips en AI te komen vertellen aan de vijfdejaars Applicatie- en Databeheer. “Ik bouw in mijn lessen zeker voort op de workshop van Nix.”

Auteurslezing Nix

Waarom vond je het een meerwaarde om Nix in de klas uit te nodigen?

“Behalve theorie over hardware en software geef ik ook het vak webdesign, waarbij de leerlingen zelf een site moeten maken. Daarvoor mogen ze alles gebruiken wat er beschikbaar is – creativiteit staat voorop. Veel van mijn leerlingen zijn gamers en verschillende van hen willen de opleiding Digital Arts & Entertainment in Kortrijk volgen. De meesten zijn dus geïnteresseerd in AI en enkele zijn daar ook zelf mee bezig. De lezing van Nix sloot dus aan bij hun interesses én bij mijn lessen. Op voorhand heb ik hen gevraagd om enkele tools, zoals ChatGPT en Stable Diffusion, te bekijken en een account te maken, zodat ze er vertrouwd mee zijn. Ook moesten ze voor hun website een afbeelding maken met AI.”

Wat vonden de leerlingen van de lezing?

“Hoewel ze wel al iets weten over AI heeft de lezing hen meer inzicht gegeven in hoe dat aan de achterkant werkt. Het grootste deel van de lezing was informatief, waarbij Nix veel theoretische en technische uitleg gaf. Hij studeerde in 1992 af als burgerlijk ingenieur elektrotechniek en ging in 2019 opnieuw studeren om zich te verdiepen in artificiële intelligentie. Nu start hij een onderzoeksproject om delen van het manuele productieproces voor strips en animatie te vervangen door artificiële intelligentie. Aan het eind werd zijn uiteenzetting voor sommige leerlingen wel wat te moeilijk, maar gelukkig volgde er ook een interactief moment. Hoewel dat korter was dan gepland, viel het zeker in de smaak bij de leerlingen.”

Lezing Nix
Lezing Nix
Lezing Nix

Wat hebben ze dan precies gedaan?

“Om het creatieproces van strips te illustreren, kregen de leerlingen de opdracht om per twee een grap af te maken. Die grap bestond uit drie tekeningen, waarvan de derde door hen moest worden gemaakt. De ene helft van de klas moest dat op de ambachtelijke manier doen door zelf te tekenen, de andere helft mocht daarvoor AI gebruiken. Dat maakte het thema van menselijke creativiteit versus artificiële intelligentie meteen heel concreet. Voor de eerste groep was het immers een grote uitdaging, want niet iedereen kan goed tekenen. Maar door in duo te werken, trokken de leerlingen elkaar mee en leerden ze samenwerken. De oefening was dus zeker geslaagd en ik bouw er in mijn lessen nog op voort.”

Heeft de lezing ook de taal van jouw leerlingen verrijkt?

“Ja, zo’n auteurslezing bevordert zeker ook hun taalgebruik. In de lessen Nederlands is er vaak meer weerstand, omdat het deel uitmaakt van de verplichte leerstof, terwijl de drempel lager is als we het woord geven aan een auteur. Ook hun leesmotivatie werd door de lezing onrechtstreeks verbeterd. Lezen stimuleert niet alleen je fantasie maar helpt je ook om de context beter te begrijpen. Daar hameren we nogal op in onze lessen, omdat het belangrijk is voor hun latere professionele leven. De lezing van Nix heeft daar zeker aan bijgedragen.”

Auteurslezing Nix

Ga je in de toekomst nog auteurs uitnodigen?

“Het is de eerste keer dat ik een auteurslezing organiseer in deze richting. Lezen is voor hen veel minder evident, het is een opgave. Een ontmoeting met een auteur opent deuren, dus ik zou dat graag meer doen. Maar de volgende keer dan wel in samenspraak met de leerkracht Nederlands. Ik denk dat het ook heel waardevol kan zijn om de auteur van een fantasyroman uit te nodigen, want dat sluit zeker aan bij de interessesfeer van al die gamers. Daar zouden we dan ook voorhand nog meer rond kunnen werken. Dit was dus zeker een geslaagde test!”