"Het is zo leuk om de lezers van mijn boeken te ontmoeten"

“Weten jullie wat een illustrator is?” Met die vraag opent de Nederlandse Djenné Fila haar auteurslezing in de bibliotheek van Lommel. De vingers van de vierdeklassers van de Boudewijnschool schieten meteen de lucht in. Op een tafel in de hoek van de zaal heeft Djenné enkele boeken opgesteld waaruit ze even later voorleest aan de kinderen. Daarna draait de auteur de rollen om en deelt knipvellen uit waar de kinderen zelf mee aan de slag moeten. Met de knipsels maken ze een collage en creëren ze zelf een verhaal.

Djenné Fila in de bib van Lommel

“Een lezing van een illustrator is voor de leerlingen erg fijn omdat ze creatief bezig kunnen zijn. Extra waardevol is dat de creatievelingen zo ook eens kunnen schitteren, want in de klas draait het vaak om wiskunde en taal, en in mindere mate om knutselen.”

Juf Ine van de Boudewijnschool in Lommel

“We zetten op school erg in op lezen,” gaat juf Ine verder. “Zo houden we elke dag een leeskwartier. Sommige kinderen lezen zelf, voor anderen wordt voorgelezen. We merken dat het begrijpend lezen er erg op achteruit is gegaan en dus werken we veel met boeken. We willen zowel de motivatie als de prestaties op het vlak van begrijpend lezen terug in stijgende lijn zien gaan. Op school zijn er twee boekenjuffen die daar erg mee bezig zijn, maar ook als we zien dat leerlingen tijdens dat kwartiertje wel stil zitten maar niet lezen, plukken de boekenjuffen hen uit de klas en polsen ze naar hun interesses om met die kinderen naar de bib te gaan en boeken te zoeken die ze boeiend vinden. Ze maken er dan een cadeautje van dat ze later in de klas kunnen uitpakken en zo proberen we hen warm te maken voor boeken. Wat Djenné nu doet met de kinderen is voor iedereen toegankelijk. En tegelijkertijd zijn mijn leerlingen ook met taal bezig: ze maken iets en koppelen er een verhaal aan.”

“Dat werkt voor mij op dezelfde manier,” vertelt Djenné. “Het is soms best wel intimiderend om een leeg blad papier en een potlood te krijgen waar je mee aan de slag moet. Daarom probeer ik in mijn workshop te tonen dat je ook op andere manieren kunt beginnen tekenen. Dat het op een leuke en laagdrempelige manier kan. De knipvellen zorgen ervoor dat de kinderen makkelijk zelfstandig aan de slag kunnen. Iedereen vindt knippen en schuiven met de onderdelen leuk, want je ziet iets ontstaan zonder dat je een plan had. Dat maakt tekenen misschien wel avontuurlijker dan het alleen met een potlood zou zijn.”

“Het is zo leuk om de lezers of de kijkers van mijn boeken te ontmoeten. Alle uren dat ik aan mijn bureau verhalen bedenk, zit ik in m’n eentje. Met kinderen in gesprek gaan en kijken wat ze zelf kunnen fantaseren, vind ik heel boeiend.”

Illustrator Djenné Fila

Ook bibliotheekmedewerker Tonia, die de lezing organiseert, getuigt graag over de meerwaarde van zo’n lezing voor de bibliotheek. “Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ook zien wie boeken maakt, want dat wakkert de interesse om te lezen alleen maar aan. Auteurs en illustratoren als Djenné zorgen ervoor dat de kinderen hun fantasie moeten gebruiken. Als de kinderen dan met een positief gevoel de bibliotheek verlaten, werkt dat drempelverlagend.”

Djenné Fila in de bib van Lommel
Djenné Fila in de bib van Lommel
Djenné Fila in de bib van Lommel

Nodig Djenné uit voor een auteurslezing

Djenné is een Nederlandse auteur en heeft geen profiel op onze site, maar wel op die van de Nederlandse Schrijverscentrale.

Korting voor auteurs uit Nederland

Wist je dat je via auteurslezingen.be ook korting kunt aanvragen als je een auteur uit Nederland uitnodigt? Alle Nederlandse auteurs op de website van de Nederlandse Schrijverscentrale komen in aanmerking voor die korting.

Verslag door Bob Van Mol.