Auteurslezingen, ook voor volwassenen

Denk je bij auteurslezingen meteen aan lezingen voor kinderen in de bib of op school? Er zijn nochtans ook ontzettend veel auteurs die spreken voor volwassenen. Drie organisatoren vertellen waarom ze auteurs uitnodigen en delen hun beste tips.

Eddy Strauven van Het zoekend hert

© Christophe Luts

Eddy Strauven van Het zoekend hert, een onafhankelijk filosofiehuis in Antwerpen, vraagt al bijna tien jaar korting aan voor auteurslezingen. En hij heeft minstens zoveel tips voor een geslaagde auteursontmoeting.

Waarom nodigen jullie auteurs uit? “Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste zijn auteurs inhoudelijke specialisten met een grote kennis over een bepaald thema. Ten tweede zijn ze vaak erg taalvaardig en weten ze met hun verteltalent een publiek te boeien. Ten derde trekken auteurs met een grote naamsbekendheid en een goede reputatie ook een breed publiek aan. Tot slot zijn auteurs ook interessant omdat we dan de link kunnen leggen met publicaties. Ofwel komen lezers luisteren omdat ze het boek van de auteur al gelezen hebben, ofwel maken ze voor het eerst kennis met de auteur en kunnen ze zich achteraf verder verdiepen in het boek.”

Nodigen jullie vaak auteurs uit? “Ja, wij organiseren jaarlijks meerdere auteurslezingen, vaak in reeksen rond eenzelfde thema. Door met themareeksen te werken nemen we het publiek mee in een proces en dat heeft een interessante meerwaarde. We zorgen voor een ontwikkeling in de reeks: in het begin schetsen we een stand van zaken, vervolgens is er aandacht voor kritische reflecties en we sluiten altijd af met een synthese. Voor die synthese proberen we een extra gewaardeerde autoriteit uit te nodigen, want dat straalt af op het geheel van het project, waardoor we voor de hele reeks een geïnteresseerd publiek warm kunnen maken.”

Waarom verkiezen jullie om via de website van auteurslezingen te werken? “Als ideëel project zijn we bewust niet structureel gesubsidieerd, maar we proberen wel altijd uit de kosten te komen en dan is de korting op een lezing via Literatuur Vlaanderen natuurlijk interessant. Het zorgt ervoor dat we bekendere namen die meer aanrekenen toch kunnen uitnodigen én correct kunnen betalen.”

Auteurs die nog niet op de site staan, stimuleren we ook om zich daarvoor aan te melden. Dat is een win-winsituatie, want ook voor de auteur betekent dat meer mogelijkheden om bekend te raken, elders meer te gaan spreken en correct betaald te worden.

Hoe kiezen jullie een auteur? “We zijn heel secuur in onze selectie: we denken daar goed over na in functie van kwaliteit. In de loop van de jaren hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd en vaak is het een kwestie van l'embarras du choix. Als huis voor filosofie hebben we een open houding, stimuleren we kritische vragen en willen we antwoorden geven op urgente vragen en onzekerheden die bij mensen leven. We selecteren auteurs vaak mee op basis van hun maatschappelijk engagement en de oplossingen die ze aanreiken voor de uitdagingen van onze tijd. Maar het komt ook voor dat we ons laten inspireren via de zoektermen op auteurslezingen.be. Tot nu toe zijn we bijna nooit ontgoocheld geweest in onze keuzes en ook het publiek is doorgaans heel tevreden. Soms zijn we zelf verrast als sprekers nog meer enthousiasmeren dan we verwacht hadden.”

Wat zijn jullie succesfactoren? “De charme van onze locatie – een art-decopand uit het interbellum met halfronde ruimten – is een meerwaarde en straalt af op sprekers en publiek. Er hangt hier een zeer huiselijke en intieme sfeer die de aanwezigen op hun gemak stelt. We besteden ook veel aandacht aan de omkadering. We verwelkomen iedereen met een drankje en eindigen altijd met een kleine receptie. Allemaal gratis, en daar wordt zelden misbruik van gemaakt. Het zorgt meteen voor een feestelijke stemming. We willen niet alleen de geest maar ook het gevoel aanspreken. Daarom betrekken we ook andere kunsten. Zo vragen we onze sprekers altijd om muziek te kiezen in functie van het thema. We besteden ook veel aandacht aan beeldende kunst en werken voor elke reeks samen met een kunstenaar of galerij. Overigens organiseren we ook kunstzinnige wandelingen, bijvoorbeeld in het nabijgelegen Middelheimpark, waarbij een auteur vertelt over diens favoriete kunstwerk.”

Welke auteur kunnen jullie warm aanbevelen? “Tinneke Beeckman is een graag geziene spreker bij ons, vanwege haar open geest en zorgzame denken. We werken ook graag samen met Nederlandse auteurs. Zo hebben we in 2018 de Nederlandse biografe en activiste Eva Rovers op bezoek gehad. Ze is er in de media zeer open over dat ze toen David Van Reybrouck heeft leren kennen, met wie ze nu een innige relatie heeft. Onze intieme en gezellige sfeer reikt dus verder dan het puur inhoudelijke en deze anekdote illustreert perfect onze missie: niet de wereld veranderen, maar een intieme wereld stichten met geëngageerde, warmhartige auteurs en een geïnteresseerd en fijn publiek.”

Caroline Elskens van Het Roze Huis

Carline Elskens

Caroline Elskens van Het Roze Huis, de holebibibliotheek in Antwerpen, nodigt al enkele jaren auteurs uit voor lezingen. Haar beste tip: nodig vooral auteurs uit die je zelf graag leest.

Waarom nodigen jullie auteurs uit? “Als bibliotheek voor het LGBTQIA+-publiek willen we graag meer aanbieden dan alleen het uitlenen van boeken en films. Daarom organiseren we om de twee maanden een leesclub en proberen we verschillende auteurs uit te nodigen voor een interview en voorleessessie uit hun werk. Dat zijn altijd LGBTQIA+ auteurs of auteurs die een mooie LGBTQIA+-verhaallijn in hun werk verwerkt hebben. Zo leert ons doelpubliek auteurs kennen en kunnen ze kennismaken met hun werk. Veel van onze bezoekers genieten ten volle van die momenten en nemen trouw deel aan de lezingen. Voor onbekendere auteurs is dat hét moment om hun werk voor te stellen en het LGBTQIA-publiek te bereiken. Veel auteurs komen ook naar ons toe als ze nieuw werk uit hebben. Ook grotere namen zijn altijd blij dat ze bij ons welkom zijn.”

Welke auteur kunnen jullie warm aanbevelen? “Door de jaren heen kregen wij heel diverse schrijvers over de vloer, zowel lokale auteurs als bekende namen. Ik kan ze allemaal aanraden aan andere organisatoren. Ik weet dat schrijvers als Saskia De Coster, Marnix Peeters en Luc Descamps vaak gevraagd worden. Van minder bekende auteurs kan ik onder andere Onno van Gelder Jr., Dirk Van Boxem en Hind en Zahra Eljadid warm aanbevelen.”

Heb je nog tips voor een geslaagde auteurslezing? “Nodig vooral auteurs uit die je zelf graag leest, want die liefde straalt af op de schrijver en je publiek. Laat je ook niet afschrikken door grotere namen. Ook zij willen graag naar je kleinere organisatie komen en staan over het algemeen open tot onderhandeling over de prijs. Begin zeker niet met te hoogdravende interviews, houd het luchtig en betrek altijd je publiek. Wij geven altijd een boek cadeau aan de spreker als dank voor de lezing. Maak reclame op je site, op je sociale media en laat je niet ontmoedigen als er niet veel bezoekers komen. Ook al komen er maar vijf mensen, die vijf mensen hebben een leuke tijd gehad.”

Rita Luyts van Neos Willebroek

Neos Willebroek

Rita Luyts van Neos Willebroek, een jonge seniorenvereniging met een brede interesse, deed dit jaar voor het eerst een aanvraag voor een auteurslezing met korting. En dat zal ze in de toekomst nog doen.

Hoe ben je bij auteurslezingen terechtgekomen? “Professor Van Bendegem, die bij ons kwam spreken, had aangegeven dat hij op de website van auteurslezingen stond en dat we een korting van 100 euro konden krijgen als we via die weg een aanvraag indienden. Omdat het de eerste keer was, ben ik wel even bezig geweest met de registratie, maar daarna verliep het heel vlot. In de toekomst zullen we ook de website van auteurslezingen raadplegen als we een spreker zoeken.”

Organiseren jullie wel vaker lezingen met auteurs? “Ja, we hebben al verschillende sprekers uitgenodigd die ook een boek geschreven hebben, maar dat is meestal niet hun hoofdactiviteit. Ik denk aan Hendrik Cammu, Hendrik Vos, Dirk Draulans, Kris De Smet en Pieter Boussemaere. Voor ons is het van belang dat de spreker ons iets kan bijbrengen over een actueel of maatschappelijk thema, over gezondheid of cultuur.”

Is er veel interesse voor jullie lezingen? “Als de spreker veel in de media komt, is het makkelijker om mensen naar de lezing te krijgen. Sowieso maken we veel promotie, zowel bij onze leden als niet-leden. We zetten de activiteit op UiTinVlaanderen en in het plaatselijke reclameblad. Voor de lezing van professor Van Bendegem maakten we ook reclame via ons standje op de lokale vrijetijdsmarkt.”

Heb je nog een tip voor andere organisatoren? “Wij bieden na elke lezing nog een drankje aan om wat na te praten en onderling contact te stimuleren. Bijna alle sprekers nemen daaraan deel. Dat is altijd heel gezellig.”