De criteria voor de auteurslijst...

Enkel auteurs die opgenomen zijn op de auteurslijst, komen in aanmerking voor een subsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren voor hun auteurslezingen. Om opgenomen te kunnen worden op de auteurslijst, moet de auteur voldoen aan enkele criteria.

--> Bekijk hier het reglement met alle criteria voor opname op de auteurslijst

... in een notendop

De auteur schrijft Nederlandstalig literair werk

 • Proza
 • Poëzie
 • Kinder- en jeugdliteratuur (inclusief geïllustreerde boeken)
 • Theaterteksten
 • Vertalingen in het Nederlands
 • Strips

of de auteur schrijft Nederlandstalige non-fictie 

 • Literaire, narratieve en/of auteursgedreven non-fictie in boekvorm
 • Essay
 • Biografie
 • Egodocumenten bv. autobiografie, memoires, dagboeken

Volgend non-fictiewerk komt niet in aanmerking

 • Academisch en wetenschappelijk werk
 • Studie- en leerboeken
 • Kunst- en fotoboeken
 • 'How to'-boeken zoals zelfhulpboeken, kookboeken, naaiboeken, hobbyboeken, reisgidsen...
 • Loutere bundelingen van eerder gepubliceerde columns, interviews of reportages

De auteur woont in België

De auteur publiceerde:

 • minimaal één (literair) werk dat verschenen is bij een reguliere uitgeverij.

(Slam-, klank- of visuele) dichters kunnen, ook indien ze nog geen publicatie hebben bij een reguliere uitgeverij, in aanmerking komen voor de auteurslijst. Het VFL vraagt in dat geval extra informatie op, met name een artistiek cv, videomateriaal en uitgeschreven versies van de teksten in de opname.

Indien de auteur op de auteurslijst wordt opgenomen, kan hij of zij maximaal 15 gesubsidieerde auteurslezingen per jaar geven.

De auteur geeft auteurslezingen die leesbevorderend zijn en die het publiek willen aanzetten tot het lezen van zijn of haar of ander literair werk of non-fictie. De lezingen zijn niet louter bedoeld om kennis of informatie over te brengen over een onderwerp.

Beoordeling aanvraag

 • De jaarlijkse deadlines voor de kandidaatstelling zijn 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
 • De adviescommissie Auteurslezingen screent de aanvragen op bovengenoemde criteria.
 • Na besluit van de adviescommissie brengt het VFL de auteur schriftelijk op de hoogte van de beslissing. De mededeling gebeurt binnen de twee maanden na de uiterste indiendatum.
 • Indien de auteur niet akkoord gaat met de beslissing van de adviescommissie, kan hij of zij een gemotiveerd inhoudelijk bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

--> Bekijk hier het reglement met alle criteria voor opname op de auteurslijst

→ Stel u hier kandidaat voor de auteurslijst