Alleen auteurs die opgenomen zijn op de auteurslijst kunnen gesubsidieerde auteurslezingen geven. Om opgenomen te kunnen worden op de auteurslijst, moet de auteur voldoen aan een aantal criteria.

→ Bekijk hier het reglement met alle criteria voor opname op de auteurslijst

IN EEN NOTENDOP

De auteur schrijft Nederlandstalig literair werk:

 • proza;
 • poëzie;
 • kinder- en jeugdliteratuur (inclusief geïllustreerde boeken);
 • theaterteksten;
 • vertalingen in het Nederlands;
 • strips;

of de auteur schrijft Nederlandstalige non-fictie:

 • literaire, narratieve en/of auteursgedreven non-fictie in boekvorm;
 • essay;
 • biografie;
 • egodocumenten (bijvoorbeeld autobiografie, memoires, dagboeken).

Volgend non-fictiewerk komt niet in aanmerking:

 • academisch en wetenschappelijk werk;
 • studie- en leerboeken;
 • kunst- en fotoboeken;
 • 'how to'-boeken zoals zelfhulpboeken, kookboeken, naaiboeken, hobbyboeken, reisgidsen enz.;
 • loutere bundelingen van eerder gepubliceerde columns, interviews of reportages.

De auteur woont in België.

De auteur publiceerde minimaal één (literair) werk dat verschenen is bij een professionele uitgeverij.

Slam- podium-, klank- of visuele dichters kunnen, ook als ze nog geen publicatie hebben bij een professionele uitgeverij, in aanmerking komen voor de auteurslijst. Literatuur Vlaanderen vraagt in dat geval extra informatie op, met name een artistiek cv, videomateriaal en uitgeschreven versies van de teksten in de opname.

Auteurs die op de auteurslijst worden opgenomen kunnen maximaal 15 gesubsidieerde auteurslezingen per jaar geven.

De auteur geeft auteurslezingen die leesbevorderend zijn en die het publiek willen aanzetten tot het lezen van zijn of haar of ander literair werk of non-fictie. De lezingen zijn niet louter bedoeld om kennis of informatie over te brengen over een onderwerp.

BEOORDELING AANVRAAG

 • De jaarlijkse deadlines voor de kandidaatstelling zijn 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
 • De adviescommissie Auteurslezingen screent de aanvragen op bovengenoemde criteria.
 • Na besluit van de adviescommissie brengt Literatuur Vlaanderen de auteur schriftelijk op de hoogte van de beslissing. De mededeling gebeurt binnen de twee maanden na de uiterste indiendatum.
 • Auteurs die niet akkoord gaan met de beslissing van de adviescommissie kunnen een bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen.

→ Stel je kandidaat voor de auteurslijst