Categorie
Kinder- en jeugdauteur
Genre
Kinder- en jeugdliteratuur
Thema’s
Duurzaamheid, Mens en maatschappij, Nederlands, Sociale vaardigheden, Zelfbewustzijn
Doelgroep
bibliotheek, boekhandel, cultuurcentrum, leesclub, school, socio-culturele vereniging
Leeftijdsgroep
6 – 8 jaar, 8 – 10 jaar, 11 – 12 jaar

Ade Sommereyns

Biografie

Ade Sommereyns (1971) genoot er als kind al van om in boeken te verdwalen en zelf met woorden en beelden te spelen. Later raakte ze ook als mama en als pedagogisch coach gepassioneerd door de kracht van verhalen en (prenten)boeken. Die bieden kinderen niet alleen een heleboel luister- en leesplezier, ze helpen hen ook vat te krijgen op de wereld en een stukje rijker en weerbaarder in het leven te staan. Daar wil Ade met haar eigen creatieve kriebels graag een steentje aan bijdragen.

Met 'Draken op het spoor' (De Eenhoorn, 2023) vindt een eerste van haar verhalen de weg naar het grote publiek. Daarin komt het wereldje van Joris helemaal overhoop te staan wanneer zijn papa, de stoere minister van Drakenbestrijding, plots werkloos wordt. Dit eerste deel van de serie 'Drakenkamp' is meer dan alleen een (ont)spannend en grappig avonturenverhaal. Het wil kinderen ook helpen omgaan met thema’s als vriendschap, dapper zijn, werkeloosheid en vooroordelen.

Uitgelichte titels

Cover van boek Drakenkamp - Draken op het spoor

Drakenkamp - Draken op het spoor

Lezingen

De concrete inhoud en het opzet van de lezing worden vastgelegd in overleg met de organisator, en zijn afhankelijk van het gekozen thema.

Een auteurslezing van Ade duurt ongeveer 90 minuten en omvat drie delen. Indien gewenst kan dit korter (zonder themadeel) of langer (met een extra thema als vierde deel).

Deel 1: Ade brengt in beeld hoe ze van levenslange boekenfan een kersvers auteur werd. Ze illustreert een aantal aspecten van haar schrijfproces: hoe ze inspiratie haalt uit zowel fantasie als uit het echte leven, hoe de personages tot leven komen, hoe ze een spannend verhaal opbouwt. Ze geeft ook tips voor wie zelf met schrijfkriebels zit.

Deel 2: Aan de hand van voorleesfragmenten en illustraties maken de kinderen kennis met het boek 'Drakenkamp'. Er wordt samen nagedacht: welk soort boek is het, waarover gaat het, wie is het hoofdpersonage, waar en wanneer speelt het verhaal zich af, wat is de relatie tussen tekst en illustraties,… Attributen uit de studeerkamer van Joris’ papa en drakelige hapjes versterken de sfeer en prikkelen de nieuwsgierigheid.

Deel 3: Met bijkomende voorleesfragmenten wordt het gekozen thema ingeleid. Vervolgens geeft een speelse schrijfopdracht de kinderen de kans om zelf met taal en fantasie aan de slag te gaan. Naargelang de leeftijd kan dit klassikaal, in kleine groepjes of individueel.

  • Thema ‘Draken’: We maken kennis met een aantal drakensoorten en kijken naar de grote verscheidenheid in fysieke kenmerken, karakter, leefgebied, eetgewoonten, enz… Van daaruit worden de kinderen uitgenodigd om de 'Grote Encyclopedie der Draken' mee aan te vullen. Stap voor stap bedenken en beschrijven ze zelf een drakensoort en een bijhorend aanvalsplan. Terloops wordt ook de link gelegd naar weetjesboeken over draken en dieren.
  • Thema ‘Beroepen’: We verkennen beroepen die in het boek voorkomen. Kan iedereen zomaar elk beroep uitoefenen? Welke beroepen vinden de kinderen leuk, gek, overbodig of juist broodnodig? Ze worden uitgenodigd om een nieuw beroep te bedenken en stellen een vacature en sollicitatiebrief op.
  • Thema ‘Dapper zijn’: De opa en papa van Joris kregen van de koning medailles voor buitengewoon moedige daden. Ze ontvingen ook bedankbriefjes van mensen die dankzij hen weer gerust konden slapen. Gaat ‘dapper zijn’ enkel over dingen zoals draken verslaan, of ook over ‘gewonere’ dingen? De kinderen maken een bedankbrief of medaille voor iemand die zij dapper vinden. Ze mogen ook iets dappers benoemen dat ze zelf deden, en krijgen daar uiteraard ook een medaille voor.

Praktisch

  • Als organisator voorzie je projectiemogelijkheden voor de PowerPointpresentatie en een tafel voor de attributen.
  • Om voldoende interactie mogelijk te maken wordt de groep beperkt tot maximum 25 kinderen of 30 kinderen en volwassenen samen.

Meer zien?

Neem contact op met Ade Sommereyns

Interesse in een lezing? Neem via dit formulier contact op met de auteur. Let op: dit is nog geen kortingsaanvraag! Log in en klik op 'korting aanvragen' als alle afspraken gemaakt zijn.