Categorie
Auteur voor volwassenen
Genre
Non-fictie, Poëzie, Proza
Thema’s
Cultureel bewustzijn, Mens en maatschappij, Nederlands, Wetenschap en techniek
Doelgroep
bibliotheek, boekhandel, cultuurcentrum, kunstenorganisatie, leesclub, school, socio-culturele vereniging, zorginstelling
Leeftijdsgroep
15 – 16 jaar, 17 – 18 jaar, 18+

Achilles Cools

Biografie

Achilles Cools (1949) is een kunstenaar bij wie leven en werk in elkaar vloeien. Al wat hij doet heeft met elkaar te maken. Hij vereenzelvigt zich met de kauw, de kraaiachtige vogel, en uit wat ze vertellen maakt hij zijn eigenzinnige kunst. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de kauw het hoofdmotief is in zijn kunst, reeds 50 jaar is hij gepassioneerd door deze vogels. Hij ontleedde ze vanbinnen en vanbuiten, probeerde binnen te dringen in dat vogelhoofdje en creëerde duizenden kunstwerken in allerlei disciplines, waarin hij vaak de kauw reusachtig afbeeldt naast de kleinere mens. Dat doet hij als schilder, graficus, beeldhouwer en schrijver. Hij maakt tevens installaties met kauwen, reuzennesten en reuzeneieren. 

Achilles is de kunstenaar die kunst en wetenschap combineert, terwijl hij alles bekijkt door de ogen van de kauw om zo een visie te krijgen op de wereld en wat daarin gebeurt. Over wat wij zijn, en wie wij zijn. Hij gaat op zoek naar de diepere betekenis van de kauw en ontbloot het essentiële van de mens. De kauwen stellen nog alle dagen duizend vragen om een andere blik te krijgen op onze maatschappij, op andere soorten en op alle leven. Hiermee kan hij wetenschappelijke, filosofische en ethische kwesties met elkaar verbinden, en het onderwerp 'kauw' kaderen in zijn kunst, boeken en lezingen.

 

Uitgelichte titels

Cover van boek De veren van de pronkvogel

De veren van de pronkvogel

Lezingen

Natuurfilosofie, ethologie en verhouding mens/dier zijn de verschillende lezingen. Allen hebben als uitgangspunt een persoonlijk verhaal te vertellen over onze relatie met natuur en biodiversiteit, met mens en dier, met kunst en wetenschap, met maatschappij en onze houding met de natuur. Vaak vormt de kraaiachtige vogel de kauw een metafoor voor onze maatschappij en proberen we tijdens de lezing ons in te leven in het bestaan van een andere soort dan de onze.

Hoe is het om binnen te dringen in het leven van een vogel, om in zijn verenpak te kruipen, en vandaaruit naar de wereld te kijken. Om een wereld te ontdekken die je nog niet kent. Als je naar het gedrag van een vogel kijkt, door de lens van die vogel, wordt veel informatie plots beschikbaar. Die kennis hebben is dan als een magisch vergrootglas. Het verdiepen in andere levenswerelden stelt ons in staat verder te zien en ruimer te denken. Vraagstukken die de loutere vogelpassie ontstijgen, die ons verbinden met wie we zijn. De auteur getuigt over markante eigenschappen van vogels, dompelt je onder in levensverhalen met een helder inzicht op ons bestaan, en houdt ons een spiegel voor, waardoor we helemaal anders gaan kijken. 

 

 

Praktisch

Er is geen beperking van deelnemers aan de lezing.

Na een exposé van ongeveer een uur is een pauze. Na de pauze een vragenuurtje. 

Neem contact op met Achilles Cools

Interesse in een lezing? Neem via dit formulier contact op met de auteur. Let op: dit is nog geen kortingsaanvraag! Log in en klik op 'korting aanvragen' als alle afspraken gemaakt zijn.