Wil je de taal- en leesvaardigheid van jouw leerlingen versterken? Dan hebben wij het ideale boek voor jou: ‘Creatief schrijven op school. Een praktische gids voor leerkrachten om de taalcompetenties van hun leerlingen te versterken’. De gids bevat kant-en-klare oefeningen om in het secundair aan de slag te gaan rond creatief schrijven en kwam tot stand op basis van de auteursresidenties van Literatuur Vlaanderen.

Bestel de inspiratiegids via de webshop van politeia.

Lees hieronder meer over het boek.

Waarom Creatief schrijven op school?

Testen als PISA en PIRLS tonen aan dat Vlaamse jongeren de laatste jaren steeds minder scoren op leesvaardigheden en leesmotivatie. Het belang daarvan is niet te onderschatten: de effecten van lezen op individueel en sociaal welzijn, op persoonsvorming en denkvermogen, en op sociale participatie zijn groot.

Literatuur Vlaanderen lanceerde vanaf schooljaar 2022-2023 het project ‘auteursresidenties op school’ als onderdeel van het Leesoffensief. Hierbij gaan auteurs een intensief engagement aan met een middelbare school en gaan ze een semester lang met de leerlingen aan de slag rond taal. Onderzoek toont namelijk aan dat de algemene leesvaardigheden van moeilijke- of niet-lezers verbeteren via creatieve schrijfopdrachten.

Creatief schrijven op scholen kan literatuur zichtbaarder en toegankelijker maken voor leerlingen. De drempels voor boeken en literatuur gaan op die manier naar beneden, zodat alle jongeren de toegang tot literatuur kunnen vinden als ze dat willen.

De inspiratiegids 'Creatief schrijven op school' reikt je handvatten aan om met je leerlingen aan de slag te gaan rond creatief schrijven. Bestel de inspiratiegids via de webshop van Politeia.

Dit vind je in de inspiratiegids

✨ 5 stappenplannen die toewerken naar een literair eindproduct

De inspiratiegids bevat vijf verschillende programma’s die aan de hand van kant-klare-oefeningen toewerken naar een literair eindproduct: een literair kookboek, een bundel kortverhalen, een dichtbundel, een literaire muurschildering en een voordracht.

Elk programma bestaat uit vijf stappen van telkens vier lesuren – twintig uren in totaal. Die twintig uren zijn de tijd die leerlingen nodig hebben om een diepgaand, kwalitatief literair eindproduct te maken.

✨ Meer dan 100 beproefde oefeningen rond taal en literatuur

In totaal bevat de inspiratiegids meer dan 100 beproefde oefeningen rond woordenschatverrijking, leesmotivatie, technisch en begrijpend lezen, schrijf- en spreekvaardigheid, narratieve vaardigheden en dergelijke.

De oefeningen zijn met zorg samengesteld op maat van alle stromen in de tweede en derde graad secundair onderwijs en sluiten aan bij de 16 sleutelcompetenties van de vernieuwde eindtermen. Bij elke oefening staat een tijdsindicatie.

✨ 20 tips van leerkrachten

Vier leerkrachten die met hun leerlingen meededen aan een auteursresidentie delen in de inspiratiegids hun ervaringen en tips om zelf met creatief schrijven aan de slag te gaan.

✨ Heel veel extra’s

Verder bevat de inspiratiegids veel extra materiaal: het boek zit vol qr-codes met links handige tips, inspiratie voor kwalitatief tekstmateriaal en interessante filmpjes van auteurs die hun ervaringen over het schrijven en uitgeven van boeken delen.

Bestel de inspiratiegids.

Deel jouw ervaringen

Ging je aan de slag met het boek 'Creatief schrijven op school'? Dan zijn wij razend benieuwd naar hoe dat verlopen is. Welk literair eindproduct hebben jullie gemaakt? Wat ging goed? Wat was moeilijk? Wat kunnen we verbeteren? We stellen het heel erg op prijs als je je mening achterlaat, zo kunnen wij steeds blijven leren en onze aanpak verbeteren.

Ik zag mijn leerlingen boven zichzelf uitstijgen. Het is fijn om te zien hoe trots de leerlingen zijn op hun boekje. Kies dus een project met een concreet eindresultaat dat welomlijnd is, maar dat de leerlingen toch voldoende vrijheid biedt om er hun eigen ding mee te doen.”

Elien Van Dyck, leerkracht op het Go! Atheneum in Hoboken

Meer over de auteursresidenties

Wil je meer weten over de residenties in het secundair onderwijs en wat auteurs, leerkrachten en leerlingen daarvan vonden? Lees hun ervaringen en bekijk enkele filmpjes die opgenomen werden tijdens een auteursresidentie.

De inspiratiegids 'Creatief schrijven op school' kwam tot stand op basis van de auteursresidenties van Literatuur Vlaanderen. De auteursresidenties zijn een onderdeel van de actie Vrienden voor het lezen - Samen voor een Leesoffensief.