Categorie
Auteur voor volwassenen
Genre
Poëzie, Proza
Thema’s
Historisch bewustzijn
Doelgroep
bibliotheek, cultuurcentrum, kunstenorganisatie, school, socio-culturele vereniging
Leeftijdsgroep
18+

Willem M. Roggeman

Biografie

Willem M. Roggeman (1935) is dichter en proza-auteur. Zijn dichtbundels verschenen zowat over de hele wereld. In tegenstelling tot de meeste dichters bij wie de muzikaliteit van de taal belangrijk is, legt Willem de nadruk op het visuele karakter van zijn poëzie, waarbij hij met verrassende beelden op een virtuoze manier te werk gaat. Precies hierdoor wordt hij telkens weer als een originele dichter onthaald door wie nooit eerder met zijn werk in contact kwam. Zijn roman ‘De verwoesting van Brussel’ (Uitgeverij Liverse, 2020) werd door een student aan de Universiteit van Leiden bestempeld als een typisch postmodernistisch boek vol onverwachte wendingen. In het boek neemt één van de personages het schrijven van de roman over waardoor de auteur zich verplicht ziet dit personage te laten overlijden. Zo kan hij zelf weer het boek verder schrijven.

Uitgelichte titels

Cover van boek In een getekende morgen, gedichten, met illustraties door Pol Mara

In een getekende morgen, gedichten, met illustraties door Pol Mara

Lezingen

1. Over Willem als dichter

Willem legt kort uit wat poëzie eigenlijk is en waarom het zo weinig gelezen wordt. Vervolgens bespreekt hij de typische kenmerken van zijn eigen werk en leest hij enkele gedichten ter illustratie. Bij afsluit van de lezing is er gelegenheid tot vragen en discussie.

 

2. Over Willem als romanschrijver

Willem schreef zes prozawerken, die elk totaal verschillend zijn omdat hij steeds op zoek gaat naar een manier om de roman te vernieuwen. De organisator van de lezing heeft de keuze tussen een lezing over ‘De verwoesting van Brussel’ (Uitgeverij Liverse, 2020) of een lezing over ‘Een warme stem op een winteravond’ (Uitgeverij Liverse, 2022).

Willem start elke lezing met een uitleg over wat poëzie of een roman volgens hem zou moeten zijn. Hij toont aan wat de invloed is van schilderkunst op zijn poëzie en proza. Willem was namelijk kunstcriticus en werkte mee aan belangrijke kunsttijdschriften. Daarna gaat hij dieper in op hoe hij zijn romans schrijft. Hij vertelt hoe een verhaal ontstaat en hoe hij het gegeven onderwerp uitwerkt. Zo heeft de titel “De verwoesting van Brussel” vier betekenissen, die allemaal worden toegelicht. Tussendoor leest de auteur fragmenten voor uit de roman om zijn theoretische opvattingen te illustreren. Er is achteraf ook steeds ruimte voor vragen.

  1. ‘De verwoesting van Brussel’: In deze roman probeert Willem de grenzen tussen de herkenbare werkelijkheid en de verbeelding uit te wissen. Zo beschrijft hij heel nauwkeurig en waarheidsgetrouw de Brusselse straten en gebouwen, maar vult hij deze met fictieve personages. Deze personages komen dan op hun beurt weer terecht in reële gebeurtenissen. Het hoofdpersonage van ‘De verwoesting van België’ is een amateurkunstschilder die zich identificeert met Paul Gauguin. Overdag trekt hij de Afrikaanse wijk van Brussel in om vrouwen te schilderen, net zoals Gauguin dat deed.
  2. ‘Een warme stem op een winteravond’: In dit verhaal wordt er geëxperimenteerd met vorm. De tekst bestaat uit één enkele zin die al lang aan de gang was vooraleer hij werd opgeschreven en die ook nog lang voortloopt nadat de schrijver zijn pen weer neerlegt. In het boek spreekt een oude schrijver met een vriend die op bezoek is. Maar is die bezoeker echt aanwezig of praat de schrijver tegen zichzelf in een lege kamer? Of speelt het gesprek zich af in de verbeelding van de vriend?

Neem contact op met Willem M. Roggeman

Interesse in een lezing? Contacteer de auteur via dit formulier. Afspraken gemaakt? Log in en klik op 'korting aanvragen'.