Categorie
Kinder- en jeugdauteur
Genre
Kinder- en jeugdliteratuur, Vertaling in het Nederlands
Thema’s
Leescompetenties, Nederlands
Doelgroep
bibliotheek, boekhandel, leesclub, school, socio-culturele vereniging
Leeftijdsgroep
0 – 6 jaar, 6 – 8 jaar, 18+

Sylvia Vanden Heede

Biografie

Sylvia Vanden Heede (1961) werd als tweede geboren in een groot gezin, en zat van jongs af aan het liefst op haar kamer te tekenen en te schrijven. Dieren waren - toen al - haar hoofdpersonages. Dat was nog niet te zien in haar debuut 'De Spiegelplas', dat in 1987 verscheen nadat ze aan een manuscriptenwedstrijd had meegedaan, maar in de boeken die volgden wel. Na tien jaar schrijverschap waarin ze onder meer realistische dierenverhalen, historische verhalen en adolescentenromans schreef, gooide ze het roer om en richtte zich met 'Vos en Haas' tot prille lezers. Wat een eenmalig project had moeten worden, groeide uit tot een heuse reeks. Vos en Haas werden meermaals bekroond en zelfs verfilmd voor televisie.

Behalve over Vos en Haas schreef Sylvia ook een minireeks over Wolf en Hond, boeken die met haast uitsluitend uit eenlettergrepige woorden bestaan. Af en toe schrijft ze nog voor oudere kinderen of volwassenen, bijvoorbeeld voor laaggeletterden met boeken voor Wablieft. Daarnaast vertaalt Sylvia kinderboeken uit het Engels en het Frans, zoals bijvoorbeeld de populaire avonturen van Stinkhond.

Lezingen

  • Meestal wordt Sylvia gevraagd om voor te lezen uit en te vertellen over Vos en Haas, en over Wolf en Hond. Dat zijn bij uitstek boeken geschikt voor de eerste graad basisonderwijs.
  • Soms leest ze ook voor in de derde kleuterklas.
  • Ze is soepel in het aanpassen naar hogere of lagere jaren, derde en zelfs vierde leerjaar kan dus ook. Dan praat ze meer over het schrijven zelf en over het ontstaan van een boek, zowel fysiek (van papier tot publicatie) als creatief (van idee naar volwaardig verhaal).
  • Voor het bijzonder onderwijs geeft Sylvia een lezing op maat.
  • Sylvia praat ook graag voor volwassenen: in een leesgroep van laaggeletterden over haar boeken bij Wablieft, voor ouders van jonge kinderen die leren lezen, voor studenten aan een lerarenopleiding, voor mensen in het onderwijs... Kortom, voor ieder die interesse heeft in het proces van leren lezen, en in Sylvia's werk in het bijzonder.

Praktisch

  • In de eerste graad werkt Sylvia het liefst met een groep van maximaal veertig kinderen. Ze wil graag dicht bij het publiek zijn omdat ze niet met digitale hulpmiddelen werkt. Puur voorlezen, beeldend en uitbeeldend vertellen, de illustraties laten zien, inspelen op vragen en opmerkingen van de kinderen, gebruik maken van de ruimte, van wat er gebeurt en wat er te zien valt. Daarvoor heeft ze ongeveer een lesuur nodig. Er moet een schoolbord of flipover beschikbaar zijn waarop ze kan tekenen en schrijven om haar verhaal te ondersteunen. Bij kleuters is dat niet per se noodzakelijk. Voorlezen voor kleuters duurt ook iets minder lang. 
  • Als bij uitzondering de groep beduidend groter is dan veertig kinderen, wilt Sylvia een micro en zal de lezing een ander karakter krijgen, met minder interactie en meer voorlezen.
  • Het is handig als er een tafel is om haar boeken op uit te stallen, een (gewone) stoel, en wat ruimte om te bewegen. Een lokaal met een goede akoestiek wordt gewaardeerd.
  • Van schoolklassen verwacht Sylvia dat de kinderen Vos en Haas kennen. Voorbereidend werk, zoals voorlezen uit (een van de) boeken of de boeken in de klasbibliotheek zetten, is dan een vereiste.

Neem contact op met Sylvia Vanden Heede

Interesse in een lezing? Contacteer de auteur via dit formulier. Afspraken gemaakt? Log in en klik op 'korting aanvragen'.