Categorie
Auteur voor volwassenen
Genre
Poëzie, Proza, Slampoëzie
Thema’s
Burgerschap, Cultureel bewustzijn, Frans, Historisch bewustzijn, Mens en maatschappij, Nederlands, Sociale vaardigheden, Zelfbewustzijn
Doelgroep
bibliotheek, boekhandel, cultuurcentrum, kunstenorganisatie, leesclub, school, socio-culturele vereniging
Leeftijdsgroep
15 – 16 jaar, 18+

Bekvegter

Biografie

Bekvegter (1980) is slamdichter. Op zijn 17de begon hij intensief te luisteren naar Franse rap, en daar is hij nooit meer mee gestopt. Inhoudelijk sterke teksten over voor hem relevante onderwerpen zoals politiek en sociale ongelijkheid, raakten hem méér dan duizend liefdesliedjes bij elkaar. Toen hij de slam poetry leerde kennen, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Slam bleek het ideale medium om de liefde voor taal te combineren met de dorst naar poëtisch gekaderde straatwijsheden en de honger naar geëngageerde thematiek. Bovendien liet het hem toe om ongeremd in het openbaar zijn cynisme te spuien.

 

Deze Vlaamse Waal (of Waalse Vlaming) deed dat voor het eerst in 2012 op het podium van Stemschot, een maandelijks slam poetry evenement in Gent. Zijn weinig poëtische maar strijdbare stijl maakte hem een gesmaakt buitenbeentje. Als arbeider slamde hij op manifestaties en stakerspiketten. Ook combineerde hij zijn nieuwe liefde, slam poetry, met zijn oude vlam, graffiti. Hij werd nationaal vice-kampioen, kreeg zijn artiestennaam in Zuid-Afrika en trad op voor de koning.

Maar Bekvegter slamt niet om zijn naam op affiches te zien prijken, hij slamt om mensen iets te vertellen. Over vergeten geschiedenis en onbezongen helden. Over ergernis en tristesse. Hij voert de luisteraar militante teksten op een technisch bedje van woordspelingen en metaforen.

Lezingen

Slam poetry is een heel flexibel medium dat zich leent tot verschillende toepassingen. Daardoor kan een lezing verschillende vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een showcase (performance), een workshop of een interview. Combinaties van één of meerdere formats zijn eveneens mogelijk en kunnen worden besproken met de organisator.

 

Wanneer Bekvegter de genres slam poetry en spoken word voorstelt, maakt hij altijd gebruik van eigen voorbeelden en videomateriaal, waarbij ook enkele andere artiesten worden belicht om de verschillende stijlen binnen deze discipline te illustreren. Slam is een podiumkunst die een interactie met het publiek veronderstelt; deze lijn wordt dan ook doorgetrokken naar de lezingen. Bekvegter apprecieert het wanneer de lezing een informele gespreksvorm aanneemt die een interessante uitwisseling van ideeën en ervaringen mogelijk maakt.

 

De aangesneden thematiek kan heel uitgebreid zijn. Als genre heeft slam poetry linken met een aantal andere kunstvormen zoals theater, rap, poëzie of comedy. Concrete onderwerpen in de teksten van Bekvegter zijn onder meer politiek, maatschappij, geschiedenis, filosofie en kunstenaarschap. Vaak hebben ze een bepaald activisme tot doel – wat overigens niet betekent dat het uitsluitend zware materie betreft en er geen humor bij komt kijken.

Praktisch

  • Bij een workshop bestaat de groep uit maximaal een 15-tal personen. Zo kan er gericht worden gewerkt met elke deelnemer. In het geval van een showcase staat er geen limiet op de grootte van de groep.
  • Bij grote groepen voorziet de organisator geluidsversterking.
  • Een beamer en projectiescherm zijn optioneel.

Neem contact op met Bekvegter

Interesse in een lezing? Neem via dit formulier contact op met de auteur. Let op: dit is nog geen kortingsaanvraag! Log in en klik op 'korting aanvragen' als alle afspraken gemaakt zijn.