Nieuwe tarieven voor auteurs

Samen met de nieuwe website verscheen ook het nieuwe reglement voor 2023, zowel voor nieuwe auteurs die op de site opgenomen willen worden als voor de organisatoren die een korting willen aanvragen. De belangrijkste wijziging gaat over de basistarieven voor auteurs.

Wat zijn basistarieven voor auteurs?

Auteurs bepalen zelf hun honorarium, maar Literatuur Vlaanderen hanteert wel een aantal basistarieven. Het honorarium van een auteur kan dus hoger liggen dan die tarieven (met een maximumbedrag), maar niet lager. Vergoedingen onder de basistarieven of boven het maximumbedrag komen met andere woorden niet in aanmerking voor een korting. Zo zorgen we ervoor dat auteurs correct worden betaald en dat we het beperkte subsidiebudget zo goed mogelijk verdelen.

Waarom wijzigen de tarieven?

De basistarieven voor auteurs werden voor het laatst aangepast in 2018. Zoals we allemaal weten, wordt het leven steeds duurder en dus is het tijd voor een indexering van de tarieven. Als je auteurs wilt kunnen blijven uitnodigen, moeten die auteurs ook kunnen blijven leven van hun pen. Bovendien passen we de tarieven aan op basis van het aantal lezingen per dag dat een auteur voor een bepaalde organisator geeft. Dat is een van de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Ongelijk maar eerlijk – deel 2’ van Kila van der Starre, dat Literatuur Vlaanderen samen met het Overleg Literaire Organisatoren, deBuren en de Vlaamse Auteursvereniging liet uitvoeren op vraag van het BoekenOverleg. Uit dat onderzoek blijkt namelijk dat de gemiddelde prijs per lezing daalt naarmate er meer lezingen per dag worden gegeven. Het is dus logisch om andere bedragen af te spreken voor auteurs die meerdere keren per dag een (kortere) identieke lezing geven dan voor een auteur die één keer een avondvullende lezing geeft.

Wat zijn de nieuwe basistarieven?

De afgelopen jaren golden de volgende basistarieven: 160 euro voor een lezing voor een volwassen publiek en 135 euro voor een lezing voor een schoolgaand publiek (dat zijn de bedragen inclusief de 100 euro van Literatuur Vlaanderen). Voor de nieuwe basistarieven maken we geen onderscheid meer in de vergoeding voor een volwassen of schoolgaand publiek. Voor alle lezingen geldt vanaf nu het basistarief van 175 euro voor één lezing op één dag. De tarieven zien er verder als volgt uit:

Aantal lezingen

1 lezing/dag

2 lezingen/dag

3 lezingen/dag

4 lezingen/dag

(of meer)

Nieuwe prijs/lezing

175 euro

160 euro

145 euro

135 euro

Totaal per dag

175 euro

320 euro

435 euro

540 euro

(of meer)

Totaal vroeger lezing kinderen

135 euro

270 euro

405 euro

540 euro

(of meer)

Verschil

+ 40 euro

+ 50 euro

+ 30 euro

+ 0 euro

Ook het maximumbedrag voor het auteurshonorarium verhoogt. Voorheen kon er tot een honorarium van 600 euro subsidiekorting worden aangevraagd. Dat maximumbedrag is nu aangepast naar 750 euro per lezing.

De nieuwe tarieven gelden voor aanvragen vanaf 2023. Lezingen in 2023 waarvoor de aanvraag al in 2022 ingediend werd, mogen nog onder de oude tarieven plaatsvinden.