Goede afspraken maken goede vrienden

Om misverstanden, frustratie en stress te vermijden, maak je als organisator en auteur het best goede afspraken voor de lezing plaatsvindt. Overloop samen alle praktische, financiële en inhoudelijke zaken en maak de afspraken zo concreet mogelijk. We bezorgen je graag een lijstje met aandachtspunten.

1. INHOUDELIJKE AFSPRAKEN

 • Wat komt er allemaal aan bod in de lezing? Welke boeken zal de auteur tijdens de lezing bespreken?
 • Welke vorm neemt de lezing aan? Zal de auteur voorlezen en vertellen of wordt er een interview afgenomen?
 • Kan het publiek vragen stellen? Of moet het zich op een bepaalde manier voorbereiden?

2. PRAKTISCHE AFSPRAKEN

 • Waar en wanneer spreken jullie precies af?
 • Moet de auteur ergens opgehaald worden?
 • Hoeveel mensen kunnen de lezing bijwonen?
 • Hoe moet de zaal worden opgesteld?
 • Is er een beamer, een scherm en/of geluidsversterking nodig?
 • Hoelang zal de lezing duren?
 • Is er een pauze?
 • Kunnen de boeken van de auteur ter plaatse verkocht worden?
 • Is er een signeersessie voorzien?
 • Wissel gsm-nummers uit om elkaar bij problemen snel op de hoogte te kunnen brengen.

3. FINANCIËLE AFSPRAKEN

Spreek een correcte vergoeding af met de auteur. Auteurs bepalen zelf hun honorarium, maar we hanteren wel een aantal basistarieven. Het honorarium van een auteur kan dus hoger liggen dan die tarieven, tot maximaal 750 euro, maar niet lager. Vergoedingen onder de basistarieven of boven het maximum komen niet in aanmerking voor een korting. We hanteren die tarieven om ervoor te zorgen dat auteurs een eerlijke vergoeding krijgen en om het beperkte totale subsidiebudget zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Dit zijn onze basistarieven:

Aantal lezingen

1 lezing/dag

2 lezingen/dag

3 lezingen/dag

4 lezingen/dag (of meer)

Prijs/lezing

175 euro

160 euro

145 euro

135 euro

Totaal per dag

175 euro

320 euro

435 euro

540 euro (of meer)

Maak op voorhand ook afspraken over de vervoerskosten en eventuele btw-toeslagen. Het bedrag van de kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien door de Vlaamse minister bevoegd voor Bestuurszaken. De actuele kilometervergoeding voor wagens vind je op deze site. De kilometervergoeding voor verplaatsingen per fiets bedraagt 0,25 euro/km.