In de reglementen voor 2020 zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in vergelijking met 2019.

Wijzigingen voor organisatoren

  • In 2020 is er geen ondersteuning meer mogelijk voor auteurslezingenprojecten met een bovenlokale uitstraling (waarbij organisatoren en deelnemende auteurs méér dan 15 subsidies toegekend kunnen krijgen). Deze vorm van ondersteuning werd in 2019 getest, maar er bleek weinig vraag naar.

→ Bekijk hier het volledige reglement

Wijzigingen voor auteurs

  • In het nieuwe reglement met de criteria voor opname op de auteurslijst wordt (op vraag van de adviescommissie auteurslezingen) extra benadrukt dat de commissie een aanvraag kan afkeuren als ze zich op basis van de informatie uit de aanvraag onvoldoende een beeld kan vormen van de concrete inhoudelijke aanpak en het leesbevorderende karakter van de lezingen. Het aanvraagformulier voor kandidaten voor de auteurslijst is in functie daarvan licht aangepast. Het is belangrijk om voldoende informatie te geven in je aanvraag, zodat de beoordelingsprocedure zo soepel mogelijk kan verlopen.
  • Daarnaast is de verwijzing naar het Modelcontract anders geformuleerd. In samenspraak met de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) heeft Literatuur Vlaanderen in het reglement voor 2020 een selectie gemaakt van de belangrijkste bepalingen uit het Modelcontract. Een contract hoeft dus niet meer 1 op 1 te voldoen aan alle eisen uit het Modelcontract. Literatuur Vlaanderen bekijkt wel steeds of een contract de belangrijkste richtlijnen volgt.
  • Tot slot komen vanaf 2020 ook auteurs met werk dat niet in het Nederlands geschreven is maar wél in Nederlandstalige vertaling beschikbaar is in aanmerking voor de auteurslijst. Voorwaarde blijft wel dat de auteur een woonplaats in België heeft.

→ Bekijk hier alle criteria