Let op! Door een wijziging in het subsidiereglement voor auteurslezingen, komt de regeling voor Nederlandse auteurs binnenkort te vervallen. De subsidie kan nog worden aangevraagd voor lezingen die niet later dan 1 juli 2019 plaatsvinden. Aanvragen voor lezingen met Nederlandse auteurs kunnen nog tot en met 1 juni 2019 worden ingediend (aangezien de subsidie altijd minstens één maand voor de lezing aangevraagd moet worden). Meer toelichting bij deze wijziging leest u in het volgende nieuwsbericht

 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren kent ook subsidies toe voor lezingen die in België worden gegeven door Nederlandse auteurs. De subsidie kan worden aangevraagd voor alle auteurs die opgenomen zijn in de schrijverslijst van de Nederlandse Schrijverscentrale, op voorwaarde dat het honorarium van de auteur niet hoger ligt dan 600 euro per lezing. 

U kunt een financiële bijdrage (100 euro per lezing) aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.
Vergeet niet om op voorhand contact op te nemen met de auteur om alle praktische, financiële en inhoudelijke afspraken vast te leggen. Pas nadat deze afspraken gemaakt zijn, kunt u een subsidie aanvragen voor de lezing.

Als u een subsidie wil aanvragen voor een Vlaamse auteur, leest u hier hoe u dit doet.

 

AANVRAAGFORMULIER NEDERLANDSE AUTEUR

1. Datum

2. Naam

Enkel Nederlandse auteurs die terug te vinden zijn op de schrijverslijst van de Schrijverscentrale, komen in aanmerking. De lijst kunt u raadplegen op www.deschrijverscentrale.nl.

3. Contactgegevens organisator

Indien van toepassing

4. Praktische gegevens

5. Financiële afspraken

6. Praktische afspraken

Bijvoorbeeld microfoon, water, flip-over, beamer, laptop, ...

7. Motivatie auteurslezing

U kunt meerdere opties tegelijkertijd aanduiden.
Bijvoorbeeld eerste lezers, multiculturele of (kans)arme doelgroep, senioren, ...

8. Promotie en voorbereiding

Bijvoorbeeld folder met bio- en bibliografie, boeken lezen in de klas, auteursgegevens opzoeken op internet, ...
Bijvoorbeeld themastand in de bibliotheek, aankondiging in de media, mailing naar geïnteresseerden, folders, posters, ...