Algemene vragen

Ik ben een nieuwe gebruiker en wil online een financiële tussenkomst voor een lezing aanvragen. Hoe doe ik dat?

Wanneer kan ik een financiële tussenkomst aanvragen?

Ik weet nog niet goed welke auteur ik wil uitnodigen. Hoe vind ik de auteur die ik zoek?

Ik wil één auteur verschillende keren op dezelfde dag uitnodigen. Moet ik telkens een nieuwe aanvraag indienen?

Voor hoeveel lezingen kan ik als organisator een financiële tussenkomst aanvragen?

Ik heb een financiële tussenkomst aangevraagd. Hoe moet het nu verder met de betaling?

Kan ik ook een aanvraag doen voor een niet-gesubsidieerde auteurslezing?

Kan ik ook een aanvraag doen voor een lezing met een auteur uit Nederland? 

Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer weet ik zeker dat ik op een financiële tussenkomst kan rekenen?

Hoeveel lezingen subsidieert het VFL ieder jaar?

Wat zijn de facturatiegegevens van het VFL?

De lezing kan niet doorgaan. Wat nu?

Vragen over mijn persoonlijke organisatorpagina

Ik heb een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen. Hoe kan ik nu een financiële tussenkomst aanvragen?

Hoe raadpleeg ik het overzicht van mijn aangevraagde lezingen?

Ik wil mijn wachtwoord veranderen. Hoe doe ik dat?

Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Wat nu? 

Ik heb een nieuw e-mailadres. Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

Ik heb mijn gegevens gewijzigd, maar deze zijn nog niet zichtbaar op de website. Hoe komt dit?

Hoe vul ik mijn aanvraag voor een lezing goed in?

Hoe zorg ik ervoor dat de auteurslezing die ik organiseer wordt opgenomen in de kalender?

De lezing kan onverwacht niet doorgaan. Wat moet ik doen?

‘In behandeling bij het VFL’, ‘Lezing goedgekeurd', ‘Lezing geannuleerd’… wat betekent de status naast mijn lezing precies?

 

Ik ben een nieuwe gebruiker en wil online een financiële tussenkomst voor een lezing aanvragen. Hoe doe ik dat?

1. Ga naar de homepage www.auteurslezingen.be en registreer u als organisator.
2. Vul bij de registratie uw e-mailadres in en kies een gebruikersnaam en paswoord waarmee u in de toekomst kan inloggen op www.auteurslezingen.be. Vul ook uw naam en telefoonnummer in. 
3. In de volgende stap geeft u aan voor welke organisatie u werkt. 
Eerst zoekt u of uw organisatie reeds bestaat in onze organisatiedatabank. Indien u uw organisatie niet meteen terugvindt, probeer dan ook om op een deel van de naam te zoeken. Op die manier proberen we te vermijden dat organisaties dubbel aanwezig zijn in het systeem. Indien u uw organisatie echt niet kunt terugvinden, kunt u een nieuwe organisatie toevoegen. Indien u contactpersoon bent van meerdere organisaties, kunt u zich koppelen aan meerdere organisaties. In de bovenbalk kunt u vervolgens aangeven vanuit welke organisatie u een lezingensubsidie wenst aan te vragen.
4. Vanaf nu kan u een gesubsidieerde auteurslezing aanvragen via de pagina 'Lezingen aanvragen en beheren'.
 

Wanneer kan ik een financiële tussenkomst aanvragen?

Het Vlaams Fonds voor de Letteren werkt niet met aanvraagrondes. U kunt gedurende het hele jaar aanvragen. De subsidie moet wel minimaal één maand en maximaal twaalf maanden voor de lezing zal plaatsvinden, worden aangevraagd.
 

Ik weet nog niet goed welke auteur ik wil uitnodigen. Hoe vind ik de auteur die ik zoek?

Op de auteurslijst vindt u een overzicht van alle auteurs die gesubsidieerde auteurslezingen geven.
Wanneer u de auteurslijst opent, verschijnt er een zoekvenster. U kunt verschillende criteria ingeven. Zo kunt u zoeken op genre (poëzie, proza, illustraties...), op leeftijd (van het publiek waarvoor de auteur lezingen geeft), op thema of op trefwoord. Hoe meer criteria u ingeeft, hoe gerichter het zoekresultaat.
U kunt bovendien altijd contact opnemen met het VFL om advies op maat te vragen: auteurslezingen@vfl.be.
→ Ga naar de auteurslijst

 

Ik wil één auteur verschillende keren op dezelfde dag uitnodigen. Moet ik telkens een nieuwe aanvraag indienen?

U kunt eenzelfde auteur verschillende keren per dag uitnodigen voor een (gesubsidieerde) lezing. Er is geen beperking op het aantal lezingen per dag. U hoeft daarvoor geen volledig nieuwe aanvraag te doen. U kunt in het overzicht van uw lezingen (lezingen aanvragen en beheren) een lezing kopïeren. U klikt hiervoor op 'kopieer lezing'. Alle informatie van de eerste lezing wordt hierin gekopieerd. U hoeft enkel nog de datum, het aanvangsuur en de naam van de auteur in te vullen.
 

Voor hoeveel lezingen kan ik als organisator een financiële tussenkomst aanvragen?

Organisatoren kunnen per jaar maximaal 15 keer een financiële tussenkomst voor een lezing benutten. Er is geen beperking op het aantal lezingen per dag. 

Bij lezingenprojecten in het kader van een bovenlokaal samenwerkingsverband of met een bovenlokale uitstraling, kan het VFL meer dan 15 lezingen subsidiëren. De gemotiveerde aanvraag hiervoor wordt voorgelegd aan de adviescommissie Auteurslezingen. Organisatoren nemen hiervoor eerst contact op met het VFL via auteurslezingen@vfl.be of 03/270.31.60. 
 

Ik  heb een financiële tussenkomst aangevraagd. Hoe moet het nu verder met de betaling?

Het Vlaams Fonds voor de Letteren betaalt aan de auteur het volledige bedrag voor de auteurslezing uit. Dit is niet alleen de subsidie van 100 euro, maar ook de eigen bijdrage van de organisator, alsook de vervoers- (en andere) onkosten, eveneens betaald door de organisator.
Het VFL int hiertoe de extra bijdrage en de onkostenvergoeding van de organisator, via een factuur die na afloop van de lezing wordt verstuurd.
Het VFL betaalt aan de auteur het totaalhonorarium uit, zodra de organisator het verslag van de lezing heeft ingevuld. Dit gebeurt normaal gesproken binnen de maand nadat het verslag is ingevuld.
Organisatoren die de factuur van het VFL niet betalen, worden uitgesloten van toekomstige subsidieaanvragen.


Kan ik ook een aanvraag doen voor een niet-gesubsidieerde auteurslezing ?

Dit kan momenteel nog niet, het Vlaams Fonds voor de Letteren bemiddelt enkel voor gesubsidieerde auteurslezingen.
Hier voor bestaat één uitzondering: wanneer er op één dag zowel gesubsidieerde als (een) niet-gesubsidieerde lezing(en) plaatsvinden, bemiddelt het VFL voor het totaalhonorarium van die dag.
De organisator moet dan in de aanvraag het totaalbedrag invullen bij 'honorarium auteur'. Het systeem verrekent vervolgens automatisch één korting van 100 euro. 
Hij schrijft duidelijk in de aanvraag dat het om meerdere lezingen per dag gaat.
Op deze manier hoeft de organisator het honorarium voor de niet-gesubsidieerde lezing(en) niet apart uit te betalen aan de auteur. 

Kan ik ook een aanvraag doen voor een lezing met een auteur uit Nederland ?

Tot en met 1 juni 2019 was het ook mogelijk om 100 euro subsidie aan te vragen voor een lezing met een auteur uit Nederland die opgenomen is op de auteurslijst van De Schrijverscentrale.
Helaas is deze regeling komen te vervallen vanwege het sterk groeiende aantal gesubsidieerde lezingen, waardoor de subsidieregeling voor auteurslezingen steeds zwaarder doorweegt op het totale budget van het VFL. Meer toelichting bij deze reglementswijziging vindt u terug in het volgende nieuwsbericht


Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer weet ik zeker dat ik op een financiële tussenkomst kan rekenen?

Uiterlijk twee maanden na het indienen van uw aanvraag brengt het Vlaams Fonds voor de Letteren u op de hoogte van de goed- of afkeuring via e-mail. Heeft u geen e-mail ontvangen? Controleer dan ook uw ongewenste e-mails. 
Wanneer de status van uw lezing op ‘Lezing goedgekeurd’ staat, reserveert het VFL 100 euro voor uw lezing. Die wordt rechtstreeks aan de auteur overgemaakt, samen met de bijdrage van de organisator, nadat u het verslag over de auteurslezing online heeft ingevuld en doorgestuurd.

Hoeveel lezingen subsidieert het VFL ieder jaar?

Het VFL subsidieert jaarlijks 2.800 lezingen, en maakt hiervoor een budget van 280.000 euro vrij.

Wat zijn de facturatiegegevens van het VFL?

Het ondernemingsnummer van het VFL is 0850.465.910.
Het rekeningnummer van het VFL is BE70 3751 1173 8625 (BIC: BBRUBEBB).

De lezing kan niet doorgaan. Wat nu?

Indien de auteur onverwacht verstek geeft voor de lezing, bv. door ziekte, kan je samen op zoek gaan naar een nieuwe datum. Vergeet zeker niet het VFL tijdig op de hoogte te brengen, zodat de aanvraag kan worden aangepast.
Als de organisator de lezing laattijdig en eenzijdig annuleert, dan wordt met de drie partijen (het VFL, de organisator en de auteur) naar een overeenkomst gezocht waarbij de organisator een gepaste financiële compensatie voorziet voor de tijd die de auteur al in de voorbereiding van de lezing heeft geïnvesteerd. 

VRAGEN OVER MIJN PERSOONLIJKE ORGANISATORPAGINA
 

Ik heb een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen. Hoe kan ik nu een financiële tussenkomst aanvragen?

1. Ga naar de startpagina www.auteurslezingen.be en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Klik op ‘Lezingen aanvragen en beheren'. Hier kunt u een nieuwe lezing aanvragen. Bij de behandeling van de aanvraag wordt gelet op de inhoud en op het leesbevorderende karakter van de geplande auteurslezing. Een eigen bijdrage van de organisator bovenop de 100 euro aan het honorarium van de auteur is verplicht.
3. Zodra u de aanvraag heeft ingediend, vindt u de lezing ook terug in het persoonlijk overzicht van uw lezingen, bij 'Lezingen aanvragen en beheren'. 
4. Het VFL en de auteur behandelen uw aanvraag. Enkele weken na de aanvraag ontvangt u een e-mail met de goed- of afkeuring van de aanvraag.
 

Hoe raadpleeg ik het overzicht van mijn aangevraagde lezingen?

1. Ga naar de startpagina www.auteurslezingen.be en log in met uw e-mailadres of gebruikersnaam en paswoord
2. Klik op 'Lezingen aanvragen en beheren'. Hier vindt u al uw aanvragen terug. Door op 'Wijzig lezing' te klikken, kunt u de details van de aanvraag bekijken en aanpassen. Als de lezing is goedgekeurd door het VFL, kunt de lezing enkel nog raadplegen via 'Raadpleeg lezing'.
3. Onderaan vindt u een overzicht van de geannuleerde en afgekeurde lezingen (indien van toepassing). Deze lezingen kan u eveneens raadplegen.


Ik wil mijn wachtwoord veranderen. Hoe doe ik dat?

1. Ga naar de startpagina www.auteurslezingen.be en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Klik op ‘Inloggegevens contactpersoon'. Hier kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen.
Let op, om een nieuw wachtwoord op te geven, moet u uw huidige wachtwoord ook invullen. 
Bent u uw wachtwoord vergeten, dan klikt u op 'Huidig wachtwoord vergeten?'. U ontvangt een e-mail met een eenmalige link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Hebt u geen e-mail ontvangen, kijk dan ook even bij  uw ongewenste mails. 

Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Wat nu? 

Klik op de link 'Bent u uw wachtwoord vergeten?' U ontvangt een e-mail met een eenmalige link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.Hebt u geen e-mail ontvangen, kijk dan ook even bij  uw ongewenste mails.

Ik heb een nieuw e-mailadres. Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

1. Log in op www.auteurslezingen.be met uw gebruikersnaam (of e-mailadres) en wachtwoord.
2. Klik op 'Inloggegevens contactpersoon'. Onder de titel 'e-mailadres' vindt u de link om uw bestaande e-mailadres te wijzigen. Wanneer u uw nieuwe e-mailadres indient, zorgt het VFL ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt aangepast op uw organisatorpagina.

Ik heb mijn gegevens gewijzigd, maar deze zijn nog niet zichtbaar op de website. Hoe komt dit?

Wanneer u uw gegevens wijzigt, slaat de website deze informatie op.
Deze gegevens worden niet meteen zichtbaar gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat ze verloren zijn gegaan.
Wanneer u de volgende dag een kijkje neemt, zult u zien dat de wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt; de aanpassingen zijn dus wel degelijk opgeslagen.


Hoe vul ik mijn aanvraag voor een lezing goed in?

Het Vlaams Fonds voor de Letteren gelooft in het belang van auteurslezingen wanneer het over leesbevordering gaat. Want een goede lezing verlaagt de drempel om een boek te beginnen lezen. Ze wekt nieuwsgierigheid en leeshonger. Een lezing kan het leesplezier vergroten, de leeservaring verrijken en de blik op de literaire wereld verbreden. En dat geldt zowel voor het publiek als de auteur.
Daarom hecht het VFL veel belang aan de zorg en volledigheid waarmee u uw lezing omringt. Een goed ingevulde aanvraag hoort daarbij.
Aanvragen die niet beantwoorden aan het reglement of onvoldoende gemotiveerd zijn, komen niet in aanmerking voor de financiële tussenkomst van 100 euro. Daarom is het belangrijk álle stappen van het aanvraagformulier goed in te vullen.

Hoe zorg ik ervoor dat de auteurslezing die ik organiseer wordt opgenomen in de kalender?

Indien de auteurslezing die u organiseert toegankelijk is voor een breder publiek, kan deze lezing worden opgenomen in de kalender.
Hoe maakt u uw lezing bekend? In het aanvraagformulier voor de subsidie geeft u aan dat de lezing voor een extern publiek openstaat.
De lezing verschijnt vervolgens in de kalender. Indien geïnteresseerden zich op voorhand moeten inschrijven, kunt u dit eveneens in de aanvraag aanduiden. Op de kalender verschijnen de naam en het e-mailadres van de contactpersoon.
→ Ga naar de kalender
 

De lezing kan onverwacht niet doorgaan. Wat moet ik doen?

1. Neem contact op met de auteur om samen te beslissen om de lezing te annuleren.
2. Ga naar de startpagina www.auteurslezingen.be en log in met uw e-mailadres of gebruikersnaam en paswoord.
3. Klik op 'Lezingen aanvragen en beheren'. Hier vindt u al uw aanvragen terug. Bij de lezing die u wil annuleren klikt u achteraan op ‘Annuleer lezing’. Het systeem zal vragen om de annulering te bevestigen. Na de bevestiging is de lezing geannuleerd.
4. De organisator en de auteur ontvangen van auteurslezingen@vfl.be een mail die de annulering bevestigt. De aanvraag wordt niet verder behandeld door het VFL en er wordt geen subsidie betaald. 
 

In behandeling bij het VFL’, ‘Lezing goedgekeurd’, ‘Lezing geannuleerd’… wat betekent de status naast mijn lezing precies?

U kunt de status van een lezing nakijken in uw persoonlijk overzicht op www.auteurslezingen.be, bij 'Lezingen aanvragen en beheren'. Er zijn verschillende statussen mogelijk:
- Nieuw: een organisator heeft een nieuwe aanvraag opgestart.
- In behandeling bij auteur: de subsidieaanvraag wordt bekeken door de auteur. De auteur bekijkt de details en bevestigt of weigert de aanvraag van de organisator.
- In behandeling bij VFL: de subsidieaanvraag wordt bekeken door het VFL. Het VFL bekijkt de details en bevestigt of weigert de aanvraag van de organisator.
- Aanvraag goedgekeurd door auteur: de auteur heeft de aanvraag voor een lezing aanvaard. De aanvraag wordt verder behandeld door het Vlaams Fonds voor de Letteren.
- Aanvraag geweigerd door auteur: de auteur heeft de aanvraag voor een lezing niet aanvaard. De aanvraag wordt niet verder behandeld door het Vlaams Fonds voor de Letteren.
- Lezing goedgekeurd: de aanvraag voor een financiële tussenkomst is goedgekeurd. Er wordt 100 euro voor deze lezing gereserveerd.
- Lezing afgekeurd: de aanvraag voor een financiële tussenkomst is afgekeurd: er wordt geen 100 euro voor deze lezing gereserveerd. De reden om een lezing af te keuren kan bijvoorbeeld zijn dat de lezing te laat werd aangevraagd, dat de auteur niet akkoord gaat met de afspraken of dat de eigen bijdrage van de organisator te laag is. De aanvraag wordt niet verder behandeld.
- Lezing geannuleerd: De organisator wil zijn aanvraag intrekken en annuleert ze daarom. Geannuleerde aanvragen worden niet verder behandeld door de auteur of het Vlaams Fonds voor de Letteren.