Willie van Peer
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Essayist
 • Non-fictieauteur
Contactgegevens
Willie van Peer
0496 295950
Willie van Peer studeerde Germaanse Filologie aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven en promoveerde in de linguïstiek aan Lancaster University (G-B). Hij is hoogleraar Literatuurwetenschap en Interculturele Hermeneutiek aan de Ludwig-Maximilians-Universität te München, voormalig President van de International Society for the Empirical Study of Literature, en voormalig Voorzitter van de Poetics and Linguistics Association. Hij was tevens Visiting Scholar in het Departement Vergelijkende Literatuurwetenschap aan Stanford University en Princeton University, en in het Programma voor Cognitieve Psychologie aan Memphis University, alsook regelmatige gast aan de University of Alberta. Hij is Fellow voor het leven aan Clare Hall, Cambridge University.

Meerdere boeken en een kleine 200 wetenschappelijke artikelen over poëtica, de grondslagen van de literatuurwetenschap, alsook (inter)culturele psychologie, onder meer Stylistics and Psychology: Investigations of Foregrounding (London, 1986), The Taming of the Text: Explorations in Language, Literature and Culture (Routledge, 1988), The Quality of Literature. Linguistic studies in the Evaluation of Literary Texts (Benjamins, 2008), samen met Seymour Chatman, New Perspectives on Narrative Perspective (SUNY Press, 2001), met Max Louwerse, Thematics. Interdisciplinary Studies (Benjamins, 2002), met Jan Auracher New Beginnings in the Study of Literature (Cambridge Scholars Publications, 2008), en met Frank Hakemulder en Sonia Zyngier Scientific Methods for the Humanities (Benjamins, 2012). Hij is eveneens de oprichter en tot voor kort General Editor van het internationale tijdschrift Scientific Study of Literature (zie: http://benjamins.com/#catalog/journals/ssol/main).

Samen met zijn echtgenote richtte hij in 2010 de VZW Mali-ka-di op (zie www.malikadi.org), die tot doel heeft, kinderen naar school te kunnen laten gaan in enkele afgelegen dorpen in Mali (West-Afrika), waar hij ook enige tijd gewoond heeft.
 • Hoe zag Jezus eruit? (Davidsfonds / De Standaard, 2020) - Non-fictie
 • Niet te geloven. De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament (Davidsfonds/De Standaard, 2019) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Leerkrachten

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

De lezingen zijn zo georganiseerd dat ze enerzijds deelnemers confronteren met teksten, anderzijds met lacunes in die teksten, die om een interpretatie vragen, hetzij van logische, sociale of historische aard.
Om de deelnemers aan te zetten tot het lezen van de teksten, vind de lezing interactief plaats.

Voor het boek “Niet te geloven” begin ik met een kleine quiz, van 5 vragen. Elk van die vragen wordt kort besproken, en de deelnemers kunnen er dieper op ingaan: ik bezorg de teksten waar het om gaat, en die lezen we samen. Meestal neemt de bespreking van elke vraag zo’n 3-4 minuten in beslag. De lezing wordt zo een vraaggesprek, waarin dieper wordt ingegaan op de bedoeling van de auteurs, hun achtergrond, en wat ze hoopten met hun teksten te bereiken. Aanvullend presenteer ik eventueel ook beeld- of film-materiaal. Dit is vooral nuttig wanneer achtergrondinformatie nodig is om de lacunes in teksten op te kunnen vullen. Dit gedeelte neemt daardoor in het algemeen zo’n half uur in beslag.

Daarna gaan we in op de redenen waarom het Nieuwe Testament zo cruciaal is. Daarvoor lezen we pagina’s 11-17 uit mijn boek “Niet te geloven”. Ik stel daarbij vragen die een dieper begrip mogelijk maken, want die passage is nogal abstract. Ik geef daarbij aanwijzingen hoe je dergelijke filosofische passages kunt lezen. Ook dit onderdeel neemt ongeveer een half uur in beslag

Tenslotte vraag ik deelnemers om in te gaan op overeenkomsten / verschillen tussen teksten, zowel wat hun inhoud en vorm, alsook hun doel- en publiekgerichtheid betreft. Vooral dat laatste staat daarbij centraal: wat is de bedoeling van de tekst, en tot welk publiek richt hij zich in eerste instantie. Hebben die doelen en publiekgerichtheid ook consequenties voor een publiek in tweede instantie is dan een vraag die daar vrijwel automatisch uit voortvloeit. Met dit laatste onderdeel, weer ongeveer een half uur. maken we de lezing van 90 minuten af

Mocht er nog tijd over zijn, en wanneer de deelnemers willen, kunnen we verdergaan met een tweede reeks quiz-vragen, waarbij we hetzelfde stramien van vraag en antwoord volgen. Kortom, de lezingen zijn grotendeels interactief van karakter: vragen kunnen ook tijdens het verloop van de lezing worden gesteld, er kan steeds worden onderbroken wanneer dit voor een goed begrip noodzakelijk is, en er wordt van de deelnemers ook een actieve inbreng verwacht.

Voor het boek “Hoe zag Jezus eruit?” werk ik vooral met afbeeldingen. In het boek zijn er slechts een beperkt aantal opgenomen, maar daarvan uitgaand bekijken we er nog andere. We bestuderen samen de beeld-taal: wat spreekt er uit de kleding, de houding, het gezicht. En hoe moeten we die baard en dat lange haar interpreteren? Klopt dat ook met wat we over de tijd toen weten?

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Religie & Spiritualiteit, Emoties & Psychologie, Kunst & Cultuur, Geschiedenis & Politiek, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Beeldende kunst, Christendom, Cultuur, Europa, Ethiek, Filosofie, Geschiedenis, Maatschappij , Religie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Expositie, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interactieve lezing, Vertellen, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Foto's, Illustraties, Laptop, Muziek, Video/film

Praktische aanpak

Duur

Standaard voor een lezing is 90 minuten, maar het is ook mogelijk een dubbele lezing, dus 2 x 90 minuten, met daartussen uiteraard een pauze.

Voorkeurdagen

Nee

Samenwerking

Nee

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.