Eric Vandenwyngaerden
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Dichter
Contactgegevens
Eric Vandenwyngaerden
013322312
0495768448
Eric studeerde lichamelijke opvoeding aan de K.U.Leuven. Hij woont nog steeds in Diest en werkte er als opvoeder aan het Koninklijk Technisch Atheneum 2. Is sinds 1980 gehuwd met Anne. Vader van Wim en Ine.
Is opgenomen in de poëzieroute 'Dichter bij Diest'.
Van oktober 2010 tot oktober 2012 was hij de 3de Stadsdichter van de stad Diest.
Hij publiceerde in verschillende e-zines, tijdschriften en bloemlezingen in Vlaanderen en Nederland; behaalde enkele prijzen en eervolle vermeldingen.
 • Toegevoegde tijd (C. de Vries-Brouwers, 2019) - Poëzie
 • Dit Verblijf (Berghmans Uitgevers, 2012) - Poëzie
 • Het licht stelt de wet (Kramat , 2005) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leesclubs
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Ik vertel altijd wie en wat mij tot het schrijven inspireerde/inspireert en geef lezingen voor verschillende doelgroepen:

1/ Volwassenen

- De lezing kan worden georganiseerd volgens een thema van de organisator (zie thema’s en trefwoorden)

Ofwel:

- Lezing over de laatst en eerder gepubliceerde bundel(s): ontstaan bundel / keuze titel / indeling bundel / zoeken uitgeverij / ontstaan flapteksten …
- Vertellen en voorlezen
- Projectie (via PowerPoint) van de gelezen gedichten (vooraf zelf geselecteerd) of, indien projectie niet kan, op papier voor de aanhoorders (één A4-tje voor- en achterkant)

- Mogelijkheid voor vragen achteraf

- Bundels worden te koop aangeboden na de lezing

2/ Jongeren (secundair: 2de en 3de graad)

- Over poëzie schrijven: vertellen, vertrekkende vanuit algemene vragen van een interview (studenten cultuureducatie)
- Een selectie gedichten uit mijn bundels worden voorgelezen
- Lezingen met presentaties (projectie via PowerPoint) van eigen werk voor scholen: gewoonlijk toegepast op het thema van Gedichtendag
- Op basis van eigen werk jongeren inspireren om zelf ook poëzie te lezen en te schrijven

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Liefde, Familie & Relaties, Ziekte, Verlies & Rouw, Emoties & Psychologie

Trefwoorden

Emotie, Liefde , Verlies , Eenzaamheid, Fantasie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Vertellen, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Digitaal schoolbord, Eigen werk, Laptop

Praktische aanpak

Zie hierboven. Interactieve lezing, ‘performance’, vertellen, voorlezen (of laten voorlezen: kan bij leerlingen.)

Duur

1 uur

Voorkeurdagen

Niet van toepassing (ben flexibel: gepensioneerd).

Samenwerking

Samenwerking met meerdere auteurs (dichters) op een gezamenlijke lezing is geen probleem.

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.