Pim Cornelussen
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Theaterauteur
Contactgegevens
Pim Cornelussen (1989) is schrijver, programmamaker en dramaturg.
Hij studeerde wijsbegeerte aan de universiteit Gent en legde zich daar toe op utopisme in de 21e eeuw. Sinds 2016 werkt hij als dramaturg en heeft hij zijn eigen theatercollectief dividu. Daarmee maakt, produceert en schrijft hij voorstellingen.
 • Toen zij bijna van de aarde vielen (10+) (dividu, 2018) - Theatertekst
 • De Opkomst van de Aarde (8+) (dividu / BRONKS, 2018) - Theatertekst
 • Het verdriet van de Zon (8+) (dividu, 2016) - Theatertekst

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 6 - 8 jaar
 • 9 - 10 jaar
 • 11 - 12 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kinderen met leesproblemen
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Scholen
 • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Theaterteksten performen/samen lezen (100 minuten)
doelgroep: vijfde en zesde leerjaar, eerste en tweede graad secundair (afhankelijk van de leeftijd wordt er meer of minder ingezoomd op theorie en verschillende termen, zijn er andere voorbeelden van teksten en is er meer of minder aandacht voor voordracht)
vorm: interactieve lezing, bespreken eigen werk
focus: of op voordracht, of op theorie (keuze organisator)
voorbereiding deelnemers: De leerlingen krijgen op voorhand een toneelstuk van eigen hand en enkele fragmenten uit andere werken (zowel theater als fabels en legenden) die ze voor aanvang door moeten hebben genomen.
inhoud lezing: We starten met een rondvraag. Wat zijn de gedachten en verwachtingen als het op theater aankomt? Wie kent een toneelstuk? Een repliek? Daarna gaan we over naar een kleine les. Hoe wordt een toneelstuk meestal opgebouwd? Wat is een antagonist en wat is een protagonist? Wat is een catharsis en hoe herken je die? Wat is het nut van regie-aanwijzingen? Hierbij worden continu verwijzingen gemaakt naar andere toneelstukken, maar ook films en series, zodat het in de leefwereld van de leerlingen past. In het middenstuk lezen we samen hardop het toneelstuk. De rollen worden verdeeld, iemand leest de regie-aanwijzingen. Per scène worden de rollen opnieuw verdeeld als we met veel zijn. Tijdens het lezen gaan we in op intonatie en overtuigingskracht. Hoe zorg je dat je overtuigend bent als acteur? Welke bekende acteur kan dat? Daarnaast gaan we ook in op de personages. Wat zijn hun drijfveren, waarom doen ze wat ze doen? We letten hierbij ook op de structuur en passen bovenstaande vragen van de intro meteen toe. Ook wordt er gekeken naar wat de invloeden zijn van de andere teksten die de leerlingen hebben meegekregen. Zijn er thema's die overeenkomen? Spelenderwijs pluizen we de tekst uit. Samen lezen we de tekst helemaal uit. In de nabespreking gaan we kort in op hoe je een toneelstuk schrijft. Hoe komt al het bovenstaande samen? Daarna kijken we hoe we wat we geleerd hebben kunnen toepassen. Gaan we nu anders kijken naar films en series? Misschien zet er iemand wel een stap in theater.

Theatertekst in combinatie met ander medium(100 minuten)
doelgroep: eerste en tweede graad secundair, 18+
vorm: interactieve lezing, eigen werk, werk van anderen
benodigdheden: beamer, aansluiting MacBook, papier en pen
focus: Hoe vullen tekst en beeld elkaar aan? Hoe zie je dat? Door deze lezing wil ik de deelnemers vooral zin laten krijgen om anders te kijken en luisteren en daarbij zelf te verbeelden.
voorbereiding deelnemers: Deelnemers krijgen een drietal teksten toegestuurd en een drietal audiofragmenten die ze moeten doornemen.
inhoud lezing: We beginnen met een rondvraag. Volgens een bekend gezegde zegt een beeld meer dan duizend woorden. Wat kan een beeld wel zeggen wat we in woorden niet kunnen? En andersom; wat zouden we nooit met een beeld kunnen zeggen? Waarom is een film vaak zo teleurstellend voor degene die het boek hebben gelezen? Tijdens de inleiding behandel ik verschillende voorbeelden en maak ik uitstapjes naar de beeldende kunst, film, muziek en de scenografie. Daarna gaan we aan de slag met de audio- en tekstfragmenten. Wat valt op? Wat verschilt er? Met een verwerkingsopdracht probeert iedereen een tekstfragment te vervreemden door tekst en beeld te gebruiken. Op het einde van de lezing bespreken we op welke manieren je kan lezen, luisteren en kijken en hoe je beelden vormt. Tot slot deel ik een lijst uit van uitgegeven theaterteksten en prentenboeken.

Een lezing op maat samengesteld in overleg met de organisator

Thema's en trefwoorden

Thema's

Taal & Literatuur, Fantasy, Sprookjes & Legendes, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Religie & Spiritualiteit, Ziekte, Verlies & Rouw, Natuur, Dieren & Milieu, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Avontuur, Dieren, Ecologie, sprookjes, Toneel

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Doe-momenten, Expositie, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Performance, Vertellen, Voorlezen

Materiaal

Eigen werk, Rekwisieten

Praktische aanpak

Duur

'30 - '60 minuten, of in overleg

Voorkeurdagen

Samenwerking

Samenwerkingen met verschillende illustratoren of theatermakers behoren tot de mogelijkheden.

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.