Ann Lamon
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Non-fictieauteur
Contactgegevens
Ann Lamon (Mechelen, 1976) is informaticus aan de KU Leuven. In haar vrije tijd zet ze zich in voor mensen op de vlucht en bezielt ze mee het burgerinitiatief Hoegaarden Schenkt Warmte dat zich voornamelijk richt op hulp voor vrouwen en kinderen op de vlucht.
 • Le Ravage d’Ali Baba (De Koffie van Morgen, 2019) - Andere
 • Jungle. Berichten uit transitland (Vrijdag, 2018) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Waarom begint Jungle met een verhaal uit de eerste wereldoorlog? Wat is een transitkamp? Hoe gaat het leven eraan toe in een transitkamp? Hoe heeft het mij veranderd en waarom heb ik er een boek over geschreven? Dat zijn vragen waar we dieper op ingaan met de nadruk op het thema zelf: vluchtelingen, asielzoekers en migranten in onze contreien en hun verhalen. De focus blijft de humane kant van het verhaal en gaat niet over pure politiek.

Gezien het spectrum aan mogelijkheden rond dit thema breng ik graag een gevarieerd programma aangepast aan het doelpubliek, gevarieerd en interactief.
Ik kies aangepaste stukken om voor te lezen, wissel ik af met vertellingen, voorzie film- en beeldmateriaal en didactisch materiaal. Beeldmateriaal kan een reportage zijn over onze workshops of nieuwsuitzending over het vluchtelingenkamp in Duinkerke, grote spandoeken met afbeeldingen van het kamp en foto’s op metaal die terug te vinden zijn in de fotokatern van Jungle. Voor de klas kan er gebruikt gemaakt worden van een aangepast gezelschapsspel waar iedereen een identiteit aangemeten krijgt, op de vlucht is en landen doorkruist om asiel aan te vragen. Daarbij worden de spelers geconfronteerd met de verschillen in asiel- en migratiebeleid binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Voorbeeld van een programma:
1. Filmfragment met beelden uit het transitkamp in Duinkerke in 2015-2016.
2. Voorlezen uit Jungle om de leefomstandigheden in de jungle te illustreren.
3. Vertelmoment dat Jungle samenvat, hoe mijn engagement tot stand kwam en waarom het absoluut nodig was om een boek over de kampen te schrijven. Ik eindig met een woordje over het engagement van Vlaamse vrijwilligers.
4. Voorlezen uit Jungle over de inzet van vrijwilligers in de kampen en aan de dienst vreemdelingenzaken in Brussel.
5. Filmfragment over de kinderen in het kamp.
6. Voorlezen uit Jungle: Gelukkige verjaardag, kinderen. Op de achtergrond van het verhaal draait een PowerPoint presentatie met foto’s van die dag die het verhaal ondersteunen.
7. Interactief: ik hang een waslijn op met kinderkleedjes en daaraan ook een poster van Mawda, de peuter die is doodgeschoten door de politie en lees het stuk voor uit het hoofdstuk “Moederpact”. De link wordt gelegd naar andere verhalen uit Jungle over de kinderen en telkens ik over een ander personage voorlees of vertel plak ik een foto op een kledingstuk.
8. Ik eindig met het slotwoord uit Jungle.
9. Vragen.

Bij deelname aan een panelgesprek met andere auteurs worden verhalen afgestemd aan het evenement. Ik mocht een aantal keer aansluiten bij auteurs met een vluchteling- of migratieachtergrond (Ik zelf heb Thaise roots). ‘De Damascus tweeling’ vertelt het verhaal van een gezin dat een zorgeloos bestaan had in Damascus. Oorlog dwong hen te vluchten en het hazenpad te kiezen en zo kruisten onze levens in het LOI in Hoegaarden. Dat is een verhaal dat illustreert hoe een gewoon leven plots verwoest kan worden door oorlog. In de winter breng ik het modern kerstverhaal van Oscar die de winter overleefde in het kamp in Duinkerke. Hij werd geboren terwijl zijn ouders op de vlucht waren.

Dieper ingaan op de interpretatie van de lezer zelf, in dialoog gaan, de diepe kennis induiken en de lezers van dichtbij leren kennen vind ik heel fijn. Ik neem steevast mijn archief aan rapporten en bronnen mee om aan te tonen hoe teksten tot stand zijn gekomen. Want naast de verhalen van mensen zelf vind je in Jungle feitelijke informatie zodat het geheel onderbouwd en gekaderd is. Vooral in het hoofdstuk “De wet van de jungle”.

Jungle is telkens beschikbaar om aan te kopen en nadien neem ik rustig de tijd om met mensen te praten.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Actualiteit, Engagement, Interculturaliteit, Maatschappij , Mens

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Expositie, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Groepsgesprek, Interactieve lezing, Interview, Voorlezen

Materiaal

Beamer, Foto's, Laptop, Video/film

Praktische aanpak

Liefst een beamer

Duur

1 lesuur

Voorkeurdagen

ik werk voltijds dus na de reguliere werkuren(elk jaar reserveer ik een aantal dagen om op een school te spreken. Vorig jaar Turnhout, UC Leuven, Meldert college)

Samenwerking

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.