Hanna Kirsten
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Dichter
Contactgegevens
Hanna Kirsten
050 34 05 45
0474 26 55 82
Hanna Kirsten ( 23 december 1947, Tielt) was tien jaar werkzaam als lerares Nederlands en verbale expressie in Antwerpen.

Hanna debuteerde in 1973 met ‘Adem voor vogels’ en publiceerde daarna nog verschillende dichtbundels. Tussen 1983 en 1997 maakte zij samen met haar man, wijlen Hendrik Brugmans, reizen door en voor Europa. In 1988 interviewde zij hem in ‘Wij, Europa’ (Kritak-Meulenhoff) over zijn levensgeschiedenis. Zij hertrouwde in 2001.

Terugkerende thema’s in Hanna’s werk zijn: liefde, lichamelijkheid, familiebanden, relaties tussen generaties, afscheid en rouw, ouderdom, et cetera.

Hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de KU Leuven Hugo Brems, liet zich over haar debuut in 1974 als volgt uit: "Het is een poëzie die deel heeft aan de lente, de jeugd, de wereld van kinderen, spel en verrukking, en aan de subtiliteiten van de liefde. Precies in deze teksten, met hun subtiele paradoxen, en in de speelse gedichten, die soms doen denken aan kinderrijmpjes, en die perfect de sfeer van ongeremde overgave aan het wonder suggereren, is Hanna Kirsten als dichteres het sterkst. Alleen daardoor, door deze basis van taalvaardigheid en spel, houdt dit debuut een grote troef in handen."

Met de publicatie van ‘Elders wonen’ herbevestigde zij haar dichterschap uit noodzaak en uit hartstocht. Of zoals Peter Holvoet – Hansen het omschrijft in zijn voorwoord voor Hanna’s bundel ‘Korst en kruim’ (2005): "Een authentieke stem herrijst, trilt nog na in de wonden."

Hanna’s bundel ‘Korst en kruim’ kon op veel lof rekenen. Zo stelt cultuurwetenschapper en kunst- en literatuur historicus Stefan van den Bossche: "Ik ben behoorlijk onder de indruk van ‘Korst en kruim’, en niet enkel van de vormgeving ervan, maar ook van de intrinsieke kracht, de subtiele gevoeligheid en de onmiskenbaar beheerste zegging die in deze gedichten samengaan."

In 2007 verscheen de bundel ‘Hoe sterk is de hechtzijde’, eveneens bij uitgeverij P, Leuven.

Zij bereidt een nieuwe bundel voor.
 • Hoe sterk is de hechtzijde (Uitgeverij P, 2007) - Poëzie
 • Korst en kruim (Uitgeverij P, 2005) - Poëzie
 • Elders wonen (Uitgevrij P, 2003) - Poëzie
 • De lucht hangt nog vol dagen (Stichting Mercator-Platin, 1983) - Poëzie
 • De kou is uit de lucht (Orion, 1979) - Poëzie
 • Het is erg wit wat er staat (Altiora/Averbode, 1975) - Poëzie
 • Adem voor vogels (Orion, 1973) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Personen met een migratieachtergrond
 • Bibliotheken
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Woonzorgcentra
 • (Psychiatrische) ziekenhuizen
 • Andere

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Hanna Kirsten leest voor uit eigen werk en licht haar inspiratiebronnen toe. Zij brengt de toehoorders ook in contact met het werk van andere dichters.

Onderwerpen:

1. Sinds jij ons huis en de aarde verliet: via eigen bindteksten, gedichten en dagboekfragmenten van haarzelf en van anderen deelt zij de ervaring van afscheid en rouw met de toehoorders.

2. De lucht hangt nog vol dagen: via eigen bindteksten en gedichten van haarzelf en van anderen deelt zij de ervaring van de levensloop.

3. In het diepst van de nacht/gaat het licht op de vleugels: via eigen bindteksten en gedichten van haarzelf en van anderen schept zij de sfeer van kerstmis/midwinter en de groei van het licht.

4. Ik kijk reikhalzend uit naar taal en teken: via eigen bindteksten en gedichten van haarzelf en van anderen deelt zij de ervaring van haar groei en omgang met poëzie.

5. Tijd en warmte geeft mij mijn lief: via eigen bindteksten en gedichten van haarzelf en van anderen bezingt zij de liefde in alle seizoenen van het leven.

De toehoorders worden uitgenodigd om in dialoog te treden.
Hanna Kirsten werkte mee aan een project 'samen in de warmte van uw woorden' in de bibliotheek van Mortsel. Daar werden gedichten ook op scherm geprojecteerd. Dat verhoogde de interactie met het publiek.

Voorlezen uit eigen werk kan ook in groepsverband met andere dichters.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Liefde, Familie & Relaties, Taal & Literatuur, Religie & Spiritualiteit, Ziekte, Verlies & Rouw, Emoties & Psychologie

Trefwoorden

Liefde , Poëzie , Leven, Relatie, Rouw, Religie

Opmerkingen

De auteur past de inhoud van haar lezing aan de doelgroep aan.

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...), Interactieve lezing, Interview, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Eigen werk, Beamer, Digitaal schoolbord, Laptop, Micro

Praktische aanpak

De praktische aanpak gebeurt in flexibel overleg met de organisatoren. In de loop van de jaren trad Hanna Kirsten op voor een gevarieerd publiek. Graag altijd een micro met uitzondering van een optreden voor een beperkte groep. Bij eventuele projectie van gedichten zorgen de organisatoren voor een beamer.

Duur

Eén tot anderhalf uur

Voorkeurdagen

Niet voor tien uur.

Samenwerking

Door de organisator zelf te kiezen.

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.