Annemarie Estor
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Dichter
Contactgegevens
Annemarie Estor (1973) publiceerde drie dichtbundels: 'Vuurdoorn me' (2010), 'De oksels van de bok' (2012) en 'Dit is geen theater meer' (2015). Samen met Lies Van Gasse maakte zij het beeldverhaal 'Het boek Hauser' (2013) (www.hausersgrens.blogspot.be) en samen met Eva Gerlach, Piet Gerbrandy en kunstenares Marianne Aartsen 'Roodkapje verduisterd' (2015). Samen met Margo de Groot schreef zij ook een sprookje over management, getiteld 'Het ding en het spul' (2011). Annemarie woont en werkt als Nederlandse dichteres reeds geruime tijd in Antwerpen. Haar werk werd meermaals bekroond; zo ontving zij voor 'De oksels van de bok' de Herman de Coninckprijs 2013. Haar werk is gekend om zijn zinnelijkheid en zintuiglijkheid. Annemarie studeert Arabisch en vertaalt incidenteel poëzie van en met in het Arabisch schrijvende dichters die nu hier wonen.
 • Aan de andere kant van het verlangen - Arabische auteurs verleiden Vlaamse auteurs (P, 2016) - Andere
 • Roodkapje verduisterd (Glance-aside, 2015) - Poëzie
 • Dit is geen theater meer (Nominatie Pernathprijs) (Wereldbibliotheek , 2015) - Poëzie
 • Het boek Hauser (Wereldbibliotheek, 2013) - Poëzie
 • De oksels van de bok (Herman de Coninckprijs 2013) (Wereldbibliotheek, 2012) - Poëzie
 • Vuurdoorn me (Herman de Coninck Debuutprijs 2011) (Wereldbibliotheek, 2010) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Leesclubs

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Annemarie Estor brengt barokke, beeldende, voelbare, maar vooral zinnelijke poëzie, die lyrisch en cerebraal is tegelijkertijd.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Fantasy, Sprookjes & Legendes, Reizen, Steden, Landen & Culturen, Emoties & Psychologie

Trefwoorden

Avontuur, Emotie, Fantasie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Interview, Performance, Vertellen, Voorlezen

Materiaal

Eigen werk, Video/film

Praktische aanpak

Voordracht gevolgd door gesprek

Duur

1 uur

Voorkeurdagen

Samenwerking

Soms : met Lies Van Gasse (woord/beeld) Soms: met Adnan Adil (Arabisch/Nederlands)

Prijszetting

Prijs overeen te komen met auteur.