Bruno Comer
Over de auteur
 • Kinder- en jeugdauteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Biograaf
 • Essayist
Contactgegevens
Bruno Comer
050 50 00 86
0477 50 08 71
Bruno Comer (1955) is auteur van vijf jeugdboeken, twee werken voor een ruimer publiek en een publicatie bij de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Hij werd bekroond met de Jacob van Maerlant Prijs voor debutanten (1984) voor zijn eersteling 'Gok om Damnos'. Het manuscript van 'Kapitalisme zonder cijfers' ontving in 1996 een premie in de Provinciale Prijs voor Literatuur van de provincie West-Vlaanderen die dat jaar voorbehouden was aan het essay. '1940: de onbegrijpelijke nederlaag' (Davidsfonds 2010) kende een grote weerklank en is uitverkocht. Op het wetenschappelijke vlak is de publicatie van de oorlogsmemoires van Paul Timbal bij de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis vermeldenswaardig (Why the Belgian Diamonds Never Fell into Enemy Hands, 2014).
 • Why the Belgian Diamonds Never Fell into Enemy Hands (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2014) - Proza
 • Dubbel Gebruik (Davidsfonds/Infodok, 2010) - Boek voor jongeren
 • Mei '40: de onbegrijpelijke nederlaag (Davidsfonds, 2010) - Proza
 • Kapitalisme zonder cijfers (Die Keure, 2007) - Proza
 • Het FLX Transport (Manteau, 2006) -
 • Afzender onbekend (Davidsfonds/Infodok, 1994) - Boek voor jongeren
 • Vonnis over Gent (Davidsfonds, 1990) - Boek voor jongeren
 • Gok om Damnos (Davidsfonds, 1986) - Boek voor jongeren

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 13 - 14 jaar
 • 15 - 18 jaar
 • 55+
 • 18+
 • 11 - 12 jaar

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Ouderen
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

"De uitgaven over de Tweede Wereldoorlog (Mei '40: de onbegrijpelijke nederlaag) en Why the Belgian Diamonds never Fell into Enemy Hands interesseren een volwassen publiek en zeker ouderen die nog met de herinnering aan de oorlog zijn opgegroeid. Hetzelfde geldt voor 'Kapitalisme zonder cijfers'. De lezingen over de jeugdboeken zijn in de eerste plaats voor jongeren bestemd, en voor hun leraars."

Inhoudelijke aanpak lezingen:

"Het thema is: ""De jeugddetective: een miskend genre?"". Dit genre kampt met heel wat vooroordelen. Meer bepaald stellen de critici de geloofwaardigheid van die verhalen in vraag. Ik leg uit hoe ik hieraan een mouw pas en illustreer dit aan de hand van concrete voorbeelden.
'Ik geef eerst een uiteenzetting van 40 minuten en knoop dan een gesprek aan met mijn publiek. Voor deze doelgroep mik ik vooral op jongeren tussen de twaalf en veertien jaar.

Een tweede lezing behandelt de thematiek van mijn boek 'Kapitalisme zonder cijfers' dat in 2007 verscheen bij Uitgeverij Die Keure in Brugge. Daarin schrijf ik over het kapitalisme in voor de jeugd begrijpbare bewoordingen. De tekst is geen samenvatting van wat in de handboeken te lezen staat, maar behandelt het kapitalisme vanuit een originele invalshoek: het mensbeeld waarop het steunt. Adam Smith, de grondlegger van het kapitalisme, ging ervan uit dat de mens van nature uit steeds meer geld probeert te verdienen en uit te geven. Daartegenover plaats ik het mensbeeld van Aristoteles. Die stelt dat de mens het geluk zoekt. Daarvoor zijn materiële goederen nodig. Hij streeft er dan ook naar, maar hij overdrijft er niet in. Ook het streven naar materiële goederen is aan maat en evenwicht onderworpen. In de voordracht maak ik een wandeling doorheen de economische geschiedenis en doorheen de hedendaagse economie. Voortdurend confronteer ik beide mensbeelden met elkaar. Op het einde blik ik ook even in de toekomst. Voor deze voordracht mik ik op de lezersgroep tussen 15 en 18 jaar.

Een derde lezing gaat over de veldtocht van mei '40. De gangbare mening is dat de nazi's toen zo'n spectaculair succes behaald hebben omdat hun leger zoveel sterker was en de soldaten meer gemotiveerd waren. Met de lezing toon ik aan dat het veeleer de strategische fouten zijn van de Franse, Britse en Belgische generaals die aan de oorspong liggen van de nederlaag. Ik zet uiteen wat er precies gebeurd is, wat de huidige discussie is tussen de historici van die periode en hoe het komt dat we er zo'n verkeerd beeld van hebben. Deze voordracht is gebaseerd op mijn essay 'Mei '40: de onbegrijpelijke nederlaag' dat in maart 2010 verscheen bij het Davidsfonds. Daarbij sluit mijn meest recente publicatie, Why the Belgian Diamonds never Fell into Enemy Hands goed aan. Het verhaal behandelt de redding van de Antwerpse diamanten in mei '40. Vooral toehoorders uit Antwerpen en de Kempen zullen hierin geïnteresseerd zijn."

Thema's en trefwoorden

Thema's

Geschiedenis & Politiek, Spanning, Misdaad & Thrillers, Mens & Maatschappij

Trefwoorden

Oorlog, Detective, Economie, Jongerencultuur, Geschiedenis, Hoe ontstaat een boek

Opmerkingen

Vooral de lezingen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook die over het kapitalisme lokken nogal wat discussie uit bij het publiek.

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Andere, Groepsgesprek, Interview

Materiaal

Eigen werk, Illustraties, Beamer

Praktische aanpak

"Meestal ben ik gedurende een uur aan het woord en is er dan nog ruim plaats voor vragen en debat. De lezingen bevatten een PowerPoint presentatie, maar de lezing over het kapitalisme kan ook zonder."

Duur

1,5 uur

Voorkeurdagen

heel het jaar door

Samenwerking

Neen

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.