Algemene vragen

Ik ben een auteur, maar sta nog niet op de auteurslijst. Hoe kan ik me aanmelden?

Ik ben een auteur uit Nederland. Kan ik me ook aanmelden voor de auteurslijst?

Hoe weet ik of een aanvraag voor een gesubsidieerde auteurslezing goed is ingevuld?

Wanneer weet ik zeker of een aanvraag is goedgekeurd?

Ik geef een auteurslezing met een financiële bijdrage van Literatuur Vlaanderen. Hoe verloopt de betaling?

Hoeveel kan ik vragen voor een auteurslezing?

Zijn mijn auteurslezingen vrijgesteld van btw?

Hoeveel keer kan ik een lezing geven met financiële steun van Literatuur Vlaanderen?

Er zijn meer dan 15 organisatoren die me uitnodigen voor een gesubsidieerde lezing. Wat doe ik?

Welke overeenkomst sluit ik af met organisatoren voor niet-gesubsidieerde lezingen?

Hoeveel lezingen subsidieert Literatuur Vlaanderen ieder jaar?

De lezing kan niet doorgaan. Wat nu?

Vragen over mijn persoonlijke auteurspagina

Ik wil mijn gebruikersnaam en wachtwoord veranderen. Hoe doe ik dat?

Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Wat nu?

Ik heb een nieuw e-mailadres. Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

Ik wil graag mijn online profiel aanpassen. Hoe doe ik dat?

Ik heb mijn gegevens gewijzigd, maar de wijzigingen zijn nog niet zichtbaar op de website. Hoe komt dt?

Hoe raadpleeg ik het overzicht van mijn aangevraagde lezingen?

Een organisator heeft me uitgenodigd voor een lezing en een subsidieaanvraag ingediend. Hoe kan ik die aanvraag bekijken en bevestigen?

Door onvoorziene omstandigheden kan ik de afgesproken lezing niet geven. Wat moet ik doen?

‘In behandeling bij Literatuur Vlaanderen’, ‘Lezing goedgekeurd’, ‘Lezing geannuleerd’… wat betekent de status naast mijn lezing precies?

 

ALGEMENE VRAGEN

Ik ben een auteur, maar ik sta nog niet op de Auteurslijst. Hoe kan ik me aanmelden? 

→ Lees hier 8 tips voor het indienen van een sterke aanvraag

1. Surf naar www.auteurslezingen.be en klik op 'Registreer als auteur'. 
2. Vul het aanvraagformulier in.
3. De adviescommissie Auteurslezingen beslist over je aanvraag. Die commissie komt vier keer per jaar samen. Er zijn vier deadlines voor aanvragen: jaarlijks op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
4. Literatuur Vlaanderen brengt je op de hoogte van de beslissing van de commissie.

 Ik ben een auteur uit Nederland. Kan ik me ook aanmelden voor de Auteurslijst? 

Nederlandse auteurs kunnen zich helaas niet aanmelden voor opname op de auteurslijst. Belgische organisatoren van auteurslezingen kunnen wél via een apart formulier op de website 100 euro subsidie aanvragen voor een lezing met een auteur uit Nederland die opgenomen is op de auteurslijst van De Schrijverscentrale. Meer informatie over de voorwaarden en het indienen van de aanvraag door de organisator vind je op deze pagina.

Hoe weet ik of een aanvraag voor een gesubsidieerde lezing goed is ingevuld?

Literatuur Vlaanderen gelooft in het belang van auteurslezingen. Een goede lezing verlaagt de drempel om een boek te beginnen lezen. Ze wekt nieuwsgierigheid en leeshonger. Een lezing kan het leesplezier vergroten, de leeservaring verrijken en de blik op de literaire wereld verbreden. En dat geldt zowel voor het publiek als de auteur.
Daarom hecht Literatuur Vlaanderen veel belang aan de zorg en volledigheid waarmee je je lezingen aanpakt. Een goed ingevulde subsidieaanvraag (die wordt ingediend door de organisator van de lezing) hoort daarbij.

Daarom screent Literatuur Vlaanderen eerst alle nieuwe subsidieaanvragen voordat ze naar je worden doorgestuurd. Als een aanvraag onvolledig of onvoldoende gemotiveerd is, neemt Literatuur Vlaanderen rechtstreeks contact op met de organisator om extra informatie op te vragen. Zodra een aanvraag volledig en ontvankelijk is en door jou kan worden behandeld, ontvang je een mail van Literatuur Vlaanderen met de vraag om de aanvraag (al dan niet) te bevestigen.

Wanneer weet ik zeker of een aanvraag voor een gesubsidieerde lezing is goedgekeurd?

Als de lezing in het overzicht ‘Lezingen beheren’ de status ‘goedgekeurd’ heeft, dan weet je dat Literatuur Vlaanderen subsidie heeft toegekend.

Enkele weken nadat de organisator de lezing heeft aangevraagd en jij de lezing hebt goedgekeurd laten we je weten of de aanvraag is goedgekeurd. Als je geen mail ontvangen hebt, kijk dan ook even bij je ongewenste mails. 

Ik geef een auteurslezing met een financiële bijdrage van Literatuur Vlaanderen. Hoe verloopt de betaling?

Na afloop van de lezing en nadat de organisator het verslag over de lezing heeft ingevuld betaalt Literatuur Vlaanderen jou via overschrijving het totaalbedrag voor de lezing. Het totaalbedrag bestaat uit de bijdrage van de organisator, de vervoersonkosten en de subsidie van € 100. Je mag de betaling verwachten in de maand volgend op de lezing. Je ontvangt hierover ook een bevestiging via mail. Literatuur Vlaanderen stuurt voor de eigen bijdrage en de vervoersonkosten een factuur naar de organisator. Ze wacht echter niet op de betaling van de organisator om jou te betalen.

Als je factureert voor auteurshonoraria, bezorg Literatuur Vlaanderen dan een factuur voor het totaalbedrag (de bijdrage van de organisator, de vervoersonkosten en de subsidie van € 100). Laat Literatuur Vlaanderen vooraf weten of je al dan niet factureert. Zo vermijden we dubbele betalingen.

Hoeveel kan ik vragen voor een auteurslezing?

Literatuur Vlaanderen vindt het belangrijk dat auteurs correct vergoed worden voor hun lezingen. Organisatoren zijn daarom verplicht om voor een gesubsidieerde lezing een eigen bijdrage te leveren van minimaal 35 of 60 euro (afhankelijk van het type organisator/type lezing). Dit zijn absolute minimumbedragen: als auteur bepaal je zelf je honorarium. Let wel op: de 'eigen bijdrage' van de organisator kan per gesubsidieerde lezing maximaal 500 euro bedragen. Je kan als auteur dus niet méér dan 600 euro vragen voor een gesubsidieerde lezing. Heb je geen idee van wat een correct en redelijk tarief is? Dan kunnen de richttarieven van de Vlaamse Auteursvereniging een leidraad zijn:

 • schoollezingen: minimaal 150 euro per lezing; als een lezing twee lesuren duurt, is 200 euro een minimum;
 • lezingen uit/over eigen werk in bibliotheken, leesclubs, boekhandels of op literaire manifestaties: minimaal 200 euro per lezing (prijzen tussen 200 en 400 euro zijn gebruikelijk);
 • themalezingen op aanvraag: minimaal 300 euro per lezing (prijzen tussen 250 en 600 euro zijn gebruikelijk).

Naast de eigen bijdrage verwacht Literatuur Vlaanderen dat de organisator ook de vervoersonkosten betaalt voor de verplaatsing van de auteur van en naar een lezing. Wie met het openbaar vervoer reist, legt het ticket voor; wie met de wagen komt, vraagt de gangbare kilometervergoeding.

Zijn mijn auteurslezingen vrijgesteld van btw?

Ja, auteurslezingen zijn vrijgesteld van btw volgens artikel 44, §2 8° van het wetboek btw. 
Als je factureert kan je deze vrijstelling vermelden op je factuur. 

Hoeveel keer kan ik een lezing geven met financiële steun van Literatuur Vlaanderen?

Een auteur kan tot 15 keer per jaar een gesubsidieerde lezing geven. Je bepaalt zelf hoe je de lezingen spreidt over het jaar.
Ook een organisator kan maximaal 15 keer per jaar een beroep doen op subsidies voor auteurslezingen.

Er zijn meer dan 15 organisatoren die me uitnodigen voor een lezing met een financiële tussenkomst. Wat doe ik?

Je kunt maximaal 15 keer per jaar een gesubsidieerde auteurslezing geven. Zeg dus niet toe voor meer dan 15 gesubsidieerde lezingen per kalenderjaar. 

Welke overeenkomst sluit ik af met organisatoren voor niet-gesubsidieerde lezingen?

Voor gesubsidieerde lezingen geldt de aanvraag die de organisator invult op de website, en waarmee jij je akkoord verklaart, als contract.
Voor niet-gesubsidieerde lezingen heeft Literatuur Vlaanderen een voorbeeldcontract opgemaakt. Je kunt dit gebruiken en aanpassen in functie van je eigen aanpak.

 Hoeveel lezingen subsidieert Literatuur Vlaanderen ieder jaar?

Literatuur Vlaanderen subsidieert jaarlijks bijna 3.000 lezingen, en maakt hiervoor een budget van 300.000 euro vrij.

De lezing kan niet doorgaan. Wat nu?

Kan de lezing onverwacht niet doorgaan, bijvoorbeeld omdat je ziek bent? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de organisator én met Literatuur Vlaanderen. Je kunt dan samen op zoek gaan naar een nieuwe datum.
Als de organisator de lezing laattijdig en eenzijdig annuleert, dan wordt met de drie partijen (Literatuur Vlaanderen, de organisator en de auteur) naar een overeenkomst gezocht waarbij de organisator een gepaste financiële compensatie voorziet voor de tijd die de auteur al in de voorbereiding van de lezing heeft geïnvesteerd. 


VRAGEN OVER MIJN PERSOONLIJKE AUTEURSPAGINA

Ik wil mijn gebruikersnaam en wachtwoord te veranderen. Hoe doe ik dat?

1. Log in op www.auteurslezingen.be met je gebruikersnaam (of e-mailadres) en wachtwoord.
2. Klik op 'inloggegevens auteur'. Daar kan je je gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen. Belangrijk: om een nieuw wachtwoord in te stellen, moet je je huidige wachtwoord ingeven. Ben je je huidige wachtwoord vergeten? Klik dan op 'wachtwoord vergeten'. Heb je geen e-mail ontvangen om je wachtwoord opnieuw in te stellen, kijk dan ook even bij je ongewenste e-mails. 

Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Wat nu?

Klik op de link 'Ben je je wachtwoord vergeten?' Je ontvangt een e-mail met een eenmalige link om je wachtwoord opnieuw in te stellen. Heb je geen e-mail ontvangen, kijk dan ook even bij je ongewenste e-mails. 

Ik heb een nieuw e-mailadres. Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

Mail je nieuwe e-mailadres naar info@auteurslezingen.be. Literatuur Vlaanderen zorgt ervoor dat je e-mailadres zo snel mogelijk aangepast wordt. 

Ik wil graag mijn online profiel aanpassen. Hoe doe ik dat?

1. Log in op www.auteurslezingen.be met je gebruikersnaam (of e-mailadres) en wachtwoord.
2. Kies 'Auteursgegevens en info lezingen'. Daar kan je al je gegevens aanpassen, bijvoorbeeld welk adres zichtbaar mag zijn op de auteurslijst, voor welke doelgroep je lezingen geeft, je tarief, nieuwe boeken die je hebt gepubliceerd enz.

Ik heb mijn gegevens gewijzigd, maar de wijzigingen zijn nog niet zichtbaar op de website. Hoe komt dat?

Als je je gegevens wijzigt, slaat de website de nieuwe informatie op. Het duurt echter eventjes (maximaal 24 uur) voor de wijzigingen zichtbaar zijn.

Hoe raadpleeg ik het overzicht van mijn aangevraagde lezingen?

1. Log in op www.auteurslezingen.be met je gebruikersnaam (of e-mailadres) en wachtwoord.
2. Ga naar 'Lezingen beheren'. Daar vind je al je aanvragen terug. Afhankelijk van de status kan je verschillende acties uitvoeren: een aanvraag voor een lezing verwerken, een lezing raadplegen, een verslag invullen over de lezing, of het verslag van de organisator bekijken.
3. Onderaan vind je een overzicht van de geannuleerde en afgekeurde lezingen (indien van toepassing). Ook die lezingen kan je raadplegen.

Een organisator heeft me uitgenodigd voor een lezing en een subsidieaanvraag ingediend. Hoe kan ik die aanvraag bekijken en bevestigen?

1. Log in op www.auteurslezingen.be met je gebruikersnaam (of e-mailadres) en wachtwoord.
2. Ga naar 'Lezingen beheren'. Daar vind je al je aanvragen terug. Door op 'Verwerk aanvraag' te klikken, open je de aanvraag. Onderaan de pagina kun je de lezing bevestigen of afwijzen. Controleer of de gegevens kloppen met de afspraken die je  met de organisator gemaakt hebt (datum, aanvangsuur, locatie, materiaal enz.). 
3. Als de gegevens kloppen, klik dan onderaan op 'Ik bevestig de lezing' en daarna op 'Opslaan'.
4. Als de gegevens niet kloppen, klik dan onderaan op 'Ik bevestig de lezing niet' en vermeld de reden waarom je de lezing afwijst. Klik daarna op 'Opslaan'.

Bevestig de lezing pas als je er heel zeker van bent dat er geen fouten in de aanvraag staan en dat alle financiële gegevens correct zijn ingevuld. Literatuur Vlaanderen baseert zich voor de uitbetaling namelijk op de bedragen die hier zijn ingevuld. Als er iets niet klopt, neem dan contact op met de organisator of met Literatuur Vlaanderen.

Door onvoorziene omstandigheden kan ik de afgesproken lezing niet geven. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de organisator om samen te beslissen wat er moet gebeuren: de lezing verplaatsen naar een andere datum of de lezing annuleren. Een lezing annuleren kan op twee manieren.

 • Organisatoren kunnen de lezing annuleren op hun organisatiepagina, onder 'Lezingen aanvragen en beheren'. De organisator en de auteur ontvangen dan een e-mail die de annulering bevestigt.
 • Een auteur kan contact opnemen met Literatuur Vlaanderen om de lezing te annuleren. 

‘In behandeling bij Literatuur Vlaanderen’, ‘Lezing goedgekeurd’, ‘Lezing geannuleerd’… wat betekent de status naast mijn lezing precies?

Je kunt de status van een lezing nakijken in je persoonlijk overzicht op www.auteurslezingen.be, via de knop ‘Mijn lezingen’, die rechtstreeks naar de pagina ‘Lezingen beheren’ linkt. Er zijn verschillende statussen mogelijk:

 • in behandeling bij Literatuur Vlaanderen: Literatuur Vlaanderen bekijkt de details van de subsidieaanvraag en bevestigt of weigert de aanvraag van de organisator;
 • aanvraag goedgekeurd door auteur: de auteur heeft de aanvraag voor de lezing aanvaard. Literatuur Vlaanderen neemt de aanvraag verder in behandeling;
 • aanvraag geweigerd door auteur: de auteur heeft de aanvraag voor een lezing niet aanvaard. Literatuur Vlaanderen neemt de aanvraag niet verder in behandeling;
 • lezing goedgekeurd: de subsidieaanvraag is goedgekeurd. Er wordt 100 euro voor deze lezing gereserveerd;
 • lezing afgekeurd: Literatuur Vlaanderen heeft de aanvraag voor een financiële tussenkomst afgekeurd: er wordt voor deze lezing geen 100 euro gereserveerd. De reden om een lezing af te keuren kan bijvoorbeeld zijn dat de lezing te laat werd aangevraagd, dat de auteur niet akkoord gaat met de afspraken of dat de eigen bijdrage van de organisator te laag is. De aanvraag wordt niet verder behandeld;
 • lezing geannuleerd: De organisator wil zijn aanvraag intrekken. Geannuleerde aanvragen worden niet verder behandeld door de auteur of door Literatuur Vlaanderen.