Het Vlaams Fonds voor de Letteren geeft ook subsidies aan auteurs uit Nederland die in Vlaanderen auteurslezingen geven. Dit geldt voor alle Nederlandse auteurs die opgenomen zijn in de schrijverslijst van de Nederlandse Schrijverscentrale.

Staat u op de schrijverslijst van de Schrijverscentrale uit Nederland?
Dan kunnen organisatoren die u uitnodigen voor een auteurslezing hiervoor een financiële bijdrage (100 euro) aanvragen.

Dit gebeurt niet, zoals bij de Vlaamse auteurs, via de aanvraagmodule van de organisatorpagina.
Voor Nederlandse auteurs volstaat het dat een organisator het aanvraagformulier invult.

→ Ga naar het aanvraagformulier voor een gesubsidieerde auteurslezing van een Nederlandse auteur